"Vernieuwde kinderbijslag goed voor elk kind? Ik scheur er mijn broek aan!"

6 november 2018
Volgend jaar verandert het systeem van de kinderbijslag. Onder de nieuwe naam 'Groeipakket' zal elk kind dat vanaf 1 januari 2019 geboren wordt eenzelfde, maandelijks bedrag ontvangen. "Goed voor elk kind", zegt de Vlaamse Overheid. "Ik verlies daardoor 25.000 euro!", zegt luisteraar en vader Steven Meel.

Luisteraar Steven Meel heeft twee kinderen en verwacht een derde oogappel in januari. Heel fijn nieuws, maar toch zit er Steven iets dwars. "In normale omstandigheden zou ik voor mijn derde kind XXX euro kinderbijslag krijgen per maand. Maar door het nieuwe systeem dat geldt voor alle kinderen die vanaf 1 januari 2019 geboren worden, vervalt het rangordesysteem en zal Steven maandelijks minder geld ontvangen voor zijn toekomstig kindje. 

"Ik heb berekend dat ik kinderbijslag zal ontvangen voor mijn kinderen tot hun 22ste. Als ik dan het huidige systeem voor de kinderbijslag en het nieuwe systeem naast elkaar leg, verlies ik maar liefst 25.000 euro omdat mijn derde kind in 2019 wordt geboren. Normaal gesproken zou ik voor mijn nieuwe baby 259 euro krijgen, maar vanaf januari wordt dat 163,20 euro.", zegt Steven. 

Voor elk kind hetzelfde

Yves Coemans van de Gezinsbond relativeert wat Steven zegt. "Alle kinderen die tot en met 31 december 2018 geboren worden blijven inderdaad in het oude rangordesysteem zitten en alle kinderen die vanaf 1 januari 2019 op de wereld komen, zullen genieten van het nieuwe systeem."

"Elk kind krijgt bij de geboorte een eenmalig bedrag van 1.122 euro en zal maandelijks 163,20 euro per maand ontvangen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal toeslagen, helemaal op maat van het kind en het gezin waarin dat kind geboren wordt", zo zegt Coemans. "Zo is er een sociale toeslag voor gezinnen die het financieel niet erg breed hebben en een zorgtoeslag voor extra ondersteuning. Er is ook nog een schoolbonus die elk jaar in augustus wordt gegeven en een participatietoeslag voor schoolgaande kinderen of kinderen in de opvang."

"Het klopt dat Steven minder kindergeld zal krijgen als combinatiegezin met kinderen in het oude én nieuwe systeem in vergelijking met een gezin met drie kinderen in het nieuwe systeem. Maar het zal geen 25.000 euro zijn. Volgens mijn berekeningen krijgt hij rond de 9.000 euro minder. Dat is nog veel. Maar de Gezinsbond blijft aandringen bij de Vlaamse overheid voor een betere overgangsregeling voor combinatiegezinnen. En gezinnen met één kind. Want die blijven 94 euro krijgen ipv 163,20 euro."

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid met Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin minister Jo Vandeurzen is trots op het nieuwe systeem dat de naam 'Groeipakket' zal krijgen: “Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen.Het systeem sluit aan bij de maatschappelijke veranderingen zoals de dalende gezinsgrootte, de diversiteit van gezinsvormen en de tewerkstelling van beide ouders.”

Verschillende luisteraars vinden dat er toch beter een overgangsmaatregel was geweest om gezinnen die in twee systemen dreigen terecht te komen beter te ondersteunen, want voor zogenaamde 'combinatiegezinnen' en éénkindgezinnen wordt het nieuwe systeem toch een beetje een aderlating. Eénkindgezinnen zullen inderdaad nog steeds 'maar' 94 euro krijgen in plaats van 163,20 euro. Maar het is een kwestie van tijd vooraleer het systeem voor iedereen gelijk(waardig) zal zijn.

Lees ook: