“Verplichte gemeenschapsdienst voor jongeren moet je zien als een kans”

21 september 2016
Met het afschaffen van de legerdienst, verdween ook de verplichte burgerdienst. “Waarom voeren we zoiets niet opnieuw in voor jongeren?” vraagt de Groep van 10 zich af. Al spreken ze liever over een SWP (Samenlevingswerkingsplicht).

Laat jongeren na het middelbaar een schooljaar lang zo’n SWP uitvoeren , zegt Dalilla Hermans, vertegenwoordiger van de Groep van 10 rond “De Betrokken Burger”. Bedoeling is niet dat ze aan de slag gaan als goedkope hulpjes, maar dat de jongeren er zelfs iets aan hebben.

Ook Jonathan Holslag (professor Internationale Politiek aan de VUB) is voorstander. “Een gemeenschapsplicht is een goede zaak. We moeten jongeren uit verschillende lagen van de bevolking rond hun 18de jaar de kans geven om de samenleving te ontdekken, en elkaar te ontmoeten.” zegt hij. "Onze samenleving is aan het fragmenteren, en een burgerplicht geeft de kans om daartegenin te gaan". (Inderdaad: hij spreekt over een ‘verplichting’)

Slechts 38 procent van onze landgenoten neemt op wekelijkse basis een vrijwillig engagement op. In Nederland is dat meer dan 60 procent.

Meedraaien in het culturele leven, vrijwilliger zijn in een ziekenhuis,… Holslag ziet alvast veel mogelijkheden.

Verplichte gemeenschapsdienst moet je zien als een kans om je te oriënteren.