Vertrouwensstemming over Theo Francken: "Zijn dit de normen en waarden die de N-VA wil uitstralen?"

11 januari 2018
Vandaag is er een vertrouwensstemming in het parlement over Theo Francken. Die komt er nadat de oppositie een motie van wantrouwen indiende tegen de staatssecretaris omdat hij niet de waarheid had verteld over de geplande uitwijzingen naar Soedan. "De Ochtend" kijkt alvast vooruit met Peter De Roover, fractievoorzitter van de N-VA in de Kamer en Groen-kamerlid Wouter De Vriendt.

Eind vorig jaar kwam staatssecretaris Francken onder vuur, toen enkele Soedanezen verklaarden dat ze zijn gefolterd nadat ze vanuit België waren teruggestuurd. Er kwam meteen een onderzoek naar de feiten an sich, maar volgens Francken stonden er voorlopig sowieso geen repatriëringen meer gepland. Dat heeft hij zo ook gezegd tegen premier Charles Michel (MR). Maar even later raakte bekend dat er wél nog een vlucht gepland stond, al werd die nadien wel geannuleerd. De oppositie vraagt Franckens ontslag. En daarover is er een vertrouwensstemming in de Kamer.

Geen vertrouwen

"We hebben geen vertrouwen in het beleid van Theo Francken" zegt Wouter De Vriendt. "Dit beleid is compleet ontspoord. "We zijn het erover eens dat terugkeer het sluitstuk is van een correct asielbeleid, maar dat kan ook op een humane en doordachte manier." 

We zitten met een regeringslid dat vlakaf liegt tegen de Vlaming, maar ook tegen de premier. Zijn dat de normen en waarden die de N-VA wil uitstralen?
Wouter De Vriendt

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de meerderheid zelf het vertrouwen in de staatssecretaris zal opzeggen. Oppositiepartij Groen vraagt ook niet als dusdandig het ontslag van Francken, maar volgens De Vriendt is het aan Francken, premier Charles Michel en de andere meerderheidspartijen om "zelf conclusies te trekken".

Groen richt met name zijn pijlen op CD&V. "We zijn bijzonder teleurgesteld in hun houding. Dit is de verantwoordelijkheid van de hele regering, maar het is door de CD&V dat het beleid van Theo Francken mogelijk is."

"Als CD&V al in het midden ligt, dan is het plat op de buik", zegt Wouter De Vriendt met een boutade. "Principes spelen blijkbaar geen rol."

"Niet gelogen"

"Theo Francken heeft niet gelogen, maar heeft de premier te laat op de hoogte gebracht van iets wat hij oorspronkelijk ook zelf niet wist" reageert Peter De Roover "De diensten hebben hem op de hoogte gebracht, en dan heeft hij ingegrepen: namelijk door het stopzetten van repatriëringen op het ogenblik dat er onduidelijkheid was over de gevolgen. Hij heeft ook een onderzoek bevolen."

De Roover wil ook blijven samenwerken met het controversiële regime van Soedan. "Groen wil dat we die samenwerking stoppen. Dat zou betekenen dat geen enkele Soedanees nog zou kunnen worden teruggestuurd, in geen enkele omstandigheid. Hetgeen Groen voorstelt, komt in de feiten neer op een absoluut opengrenzen-beleid wat Soedan betreft."

Bron: vrtnws.be

Het integrale debat kan je hierboven bekijken.