Vier op tien Brusselse kinderen leven in armoede

1 februari 2017
Vier op de tien kinderen in Brussel worden geboren in een arm gezin. Meer dan een kwart van die gezinnen leeft zelfs in diepe armoede. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een alleenstaande moeder moet rondkomen met minder dan 860 euro per maand. Dat blijkt uit een studie van de ULB, de Franstalige vrije universiteit in Brussel. Die heeft voor het eerst gewerkt met statistische geboorteformulieren van de Brusselse kinderen en dus niet op basis van steekproeven waar fouten in kunnen sluipen.
De kinderarmoede in Brussel ligt hoog, erg hoog. Dat komt ondermeer doordat 1 kind op de 6 in Brussel wordt geboren in een eenoudergezin. Vaak gaat het om gezinnen met alleenstaande moeders.
Die gezinssituatie het risico op armoede sterk toenemen. De helft van die moeders heeft namelijk geen werk en maar liefst drie vierde van die alleenstaande moeders leeft onder de armoederisicogrens. Met andere woorden een kwart van de alleenstaande moeder is een werkende arme.

Zwart Afrika

Wat ook uit de cijfers naar voor komt is dat driekwart van de Brusselse kinderen een moeder heeft die niet uit België afkomstig is. Dat is ook een factor die het risico op armoede verhoogt, zelfs met een factor drie.
Vooral kinderen van moeders uit zwart Afrika zijn erg kwetsbaar. Van moeders die uit landen als Congo, Angola of Senegal komen, leeft maar liefst 70 procent onder de armoederisicogrens. 
Geboren worden in armoede heeft ook grote gevolgen voor de gezondheid van de kinderen.Zo hebben de Brusselse kinderen van wie de moeder uit zwart Afrika komt twee keer meer kans om te sterven bij de geboorte of kort daarna.
Tot slot hebben de onderzoekers de kinderarmoede in Brussel vergeleken met die in andere grote Belgische steden. Daaruit blijkt dat Gent en Antwerpen het beter doen dan Brussel, maar in Luik en Charleroi is de kinderarmoede nog groter.