Vier Waalse gemeenten verbieden alcohol voor kampen van jeugdbewegingen

20 juni 2022
Wie deze zomer op kamp gaat naar Florenville, Chiny, Bouillon en Andenne zal geen pintje aan het kampvuur kunnen drinken. De gemeentebesturen van die Waalse gemeenten komen deze zomer met een alcoholverbod voor kampen van jeugdbewegingen. De koepels van jeugdbewegingen en de Vlaamse minister van Jeugd vinden de beslissing disproportioneel, de burgemeesters blijven achter hun beslissing staan. Waarom kiezen de Waalse gemeenten voor die drastische keuze?

Wat is er beslist?

In Florenville, Chiny, Bouillon en Andenne geldt deze zomer een alcohol-en drugsverbod voor jeugdbewegingen die op kamp komen. Daarmee willen de gemeenten beter kunnen ingrijpen als er overlast is.

"De lokale politie zal regelmatig controles uitvoeren en als er inbreuken worden vastgesteld, zal er een boete volgen en kan de gemeente de jeugdbeweging verbieden om volgend jaar op kamp te komen", zegt Sébastian Pirlot, burgemeester van Chiny aan VRT NWS. "Als het om grove inbreuken gaat, kan het kamp zelfs onmiddellijk stopgezet worden."

Volgens de burgemeester van Chiny zijn nog andere Waalse gemeenten geïnteresseerd om eenzelfde verbod op te leggen aan jeugdbewegingen. "Het is een algemeen probleem. We roepen de jeugdbewegingen op om meer opleidingen te organiseren voor hun monitoren."

Waarom deze beslissing?

"We zijn vertrokken vanuit de vaststelling dat er al enkele jaren problemen zijn met het gedrag van de leiding van jeugdbewegingen. Het gaat vooral om problemen met alcohol en cannabis", zegt de burgemeester van Chiny. "We hebben al verschillende meldingen gehad van de politie dat er kinderen in gevaar waren omdat er geen juiste omkadering aanwezig was."

"Vorig jaar bijvoorbeeld, was er een kamp met kinderen van 8 tot 10 jaar die in het midden van de nacht langs een gevaarlijke steenweg aan het wandelen waren. Zonder begeleiding en zonder fluohesjes", gaat de burgervader verder. "Wanneer de politie hen terug naar de kampplaats bracht, stelden ze vast dat de begeleiders stomdronken waren."
"We doen dit om de kinderen te beschermen, niet meer dan dat", benadrukt hij. "Jeugdbewegingen mogen gerust op kamp komen naar onze gemeente, maar dan moet alles veilig verlopen. Uiteindelijk is het de burgemeester die verantwoordelijk is als er iets misloopt."

Chiny krijgt tijdens de zomermaanden gemiddeld 2.000 jongeren per week op bezoek. "Niet min voor een gemeente van 5.300 inwoners. Naast alcohol- en drugs zijn er nog andere problemen", zegt burgemeester Pirlot.

"Er wordt ook schade aangericht in de bossen, hout gehakt zonder toelating en brandhout gestolen van particulieren. Dat zijn allemaal dingen die we niet tolereren. We vragen een minimum aan respect aan wie onze gemeente bezoekt."

"We veralgemenen dit niet", reageert de burgemeester van Chiny. "Maar als er problemen zijn met 10 van de 100 kampen dan kan je moeilijk een reglement maken enkel voor die 10 kampen. Je moet dan ook voor de 90 andere verstrengen. We hopen vooral dat dit aanzet tot denken en dat we in dialoog kunnen gaan."

Volgens Pirlot is er al dialoog met de Franstalige jeugdbewegingen, maar nog niet met de Nederlandstalige koepelorganisaties waar volgens hem in het verleden problemen mee geweest zijn. "We willen hen graag uitnodigen en uitleggen dat we niet tegen hen zijn, maar dat ze moeten nadenken over hun omkadering."

Wat zijn de reacties?

Minister van Jeugd Benjamin Dalle

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) noemt het alcoholverbod disproportioneel en vindt dat jeugdbewegingen niet moeten worden geviseerd. "Jeugdbewegingen gaan hier verantwoordelijk mee om, ze sensibiliseren ook", zegt hij in een reactie aan VRT NWS. "Dit is geen goed signaal naar jongeren. Je gaat alcohol toch ook niet verbieden op festivals of op terrassen?"

Centrum voor jeugdtoerisme

Het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), het steunpunt voor Vlaamse jeugdverblijven, erkent dat er een probleem is, maar zegt dat het gaat om een minderheid van de jeugdbewegingen. "Een volledig alcoholverbod tijdens jeugdkampen is een buitensporige maatregel die zorgt voor onnodige stigmatisering", klinkt het.

"CJT ontving de voorbije maanden meer dan vroeger klachten van uitbaters over alcoholmisbruik van groepen. We waarschuwden het jeugdwerk begin dit jaar reeds voor de gevolgen: uitbaters die de handdoek in de ring gooien of burgemeesters die overdreven maatregelen treffen. De koepels van het jeugdwerk hebben ons toen beloofd om de zaken doortastender aan te pakken. Laat deze overdreven maatregel een wake-upcall zijn."

Scouts en Gidsen Vlaanderen

De koepels van de jeugdbewegingen vinden het verbod "een brug te ver". Scouts en Gidsen Vlaanderen bijvoorbeeld pleit voor sensibilisering en dialoog met lokale overheden. "Dit is zeker geen algemene trend. We maken ons zorgen over de stigmatiserende veralgemening", klinkt het.

Scouts en Gidsen Vlaanderen zal contact opnemen met de betrokken gemeenten en afspraken proberen maken. De organisatie beveelt sowieso haar scoutsgroepen aan om voorafgaand aan het kamp contact te leggen met de lokale overheden. Ook sensibiliseert ze de groepen in de aanloop naar de kampen om "ambassadeurs" te zijn die rekening houden met geluidsoverlast, afval of andere overlast voor lokale gemeenschappen.

Chirojeugd Vlaanderen

Ook de Chiro pleit voor dialoog. "Rond alcohol merken we niet specifiek een toename van het aantal klachten", zegt Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen. "Wat we wel zien, is een toename rond geluidsoverlast. Die klachten begrijpen we ook."

"Als nu blijkt dat alcohol effectief een probleem is in de gemeente zullen we bekijken om daar extra rond te sensibiliseren", gaat De Ceulaer verder. "Eigenlijk vinden wij dat verbod redelijk verregaand en lijkt ons in eerste instantie in dialoog gaan de beste oplossing."

 

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'