Vierdaagse staking bij De Lijn van start: bus- en tramreizigers moeten rekening houden met heel wat hinder

17 mei 2018
Bus- en tramreizigers moeten vanaf vandaag tot en met zondag rekening houden met heel wat hinder bij De Lijn. De liberale vakbond ACLVB en de socialistische vakbond ACOD staken om te protesteren tegen een hervormingsplan. "Over het hele net is er hinder", zegt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn. "We proberen de werkwilligen zo goed mogelijk in te zetten op de prioritaire assen."

De liberale en socialistische vakbond protesteren met hun vierdaagse staking tegen het hervormingsplan van De Lijn, waarbij honderden administratieve banen verdwijnen. "Door de reorganisatie worden heel wat bediendefuncties gecentraliseerd, die zich momenteel op stelplaatsniveau bevinden. Dat is belangrijk voor de chauffeurs, omdat die bedienden instaan voor de dagelijkse ondersteuning van de chauffeurs bij bijvoorbeeld wegomleidingen, dienstwissels, verlofaanvragen...", benadrukt Eric Quisthoudt van ACLVB.

Waar hinder?

De staking zal voelbaar zijn voor de bus- en tramreizigers, maar hoe groot de impact precies zal zijn, is nu moeilijk in te schatten. "Een globaal cijfer geven is op dit moment nog niet mogelijk, omdat de uitrij nog volop bezig is", zegt woordvoerder van De Lijn Tom Van de Vreken. "Maar er is over het hele net hinder."

In Antwerpen zijn bijvoorbeeld om 7 uur een derde van de trams en een kwart van de bussen uitgereden, in Limburg is dat twee derde, in Vlaams-Brabant 70 tot 80 procent. De hinder is het grootst aan de kust. Daar rijdt ruim de helft van de bussen en slechts één op de drie kusttrams.

Een overzicht van alle hinder vind je op deze site. Dat er toch wat bussen uitrijden, heeft onder meer te maken dat de christelijke vakbond niet meestaakt. En ook de onderaannemers steunen de actie niet.

De directie laat weten dat ze de actie betreurt. "Maar we proberen de werkwilligen zo goed mogelijk in te zetten op de prioritaire lijnen", benadrukt Van de Vreken nog.

Jan Coolbrandt van het ACV reageerde in 'De Ochtend'. Beluister het interview:

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'