Vijf hongerstakers spannen procedure in kortgeding aan tegen staatssecretaris Mahdi

31 januari 2022
© Hatim Kaghat
Vijf hongerstakers die vorig jaar zes maanden lang de Brusselse Begijnhofkerk bezetten, hebben een rechtszaak aangespannen tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Volgens hen kwam er een einde aan de hongerstaking omdat er een akkoord zou zijn gesloten met Mahdi over criteria voor regularisatie. Maar de staatssecretaris is zijn engagementen niet nagekomen, vinden ze. Woensdag komt de zaak voor.

Beluister het gesprek met advocate Marie Doutrepont in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

In mei gingen 475 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk, aan de ULB en de VUB in Brussel, met de eis dat hun verblijf in België zou worden geregulariseerd. De hongerstaking eindigde op 21 juli. Volgens de hongerstakers had Mahdi zich ertoe verbonden om bepaalde richtlijnen in overweging te nemen voor de behandeling van hun verzoek, dat individueel moest gebeuren.

Engagementen niet nagekomen

Volgens woordvoerder Tarik Chaoui van de Union des Sans-papiers pour la Régularisation en advocate Marie Doutrepont blijkt dat slechts een honderdtal van de 475 dossiers die bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn ingediend, al behandeld zijn. "De meerderheid van de beslissingen is negatief en schendt de engagementen die Sammy Mahdi heeft genomen", stellen ze maandag in een mededeling.

"Hij heeft natuurlijk niet beloofd dat iedereen geregulariseerd zou worden, maar hij heeft wel duidelijke criteria benoemd die tot regularisatie zouden kunnen leiden", aldus advodate Marie Doutrepont. Volgens haar ging het bijvoorbeeld om de duur van het verblijf in België of de aanwezigheid van familieleden in ons land. "Nu blijkt dat die criteria helemaal niet gehandhaafd zijn in de meerderheid van de beslissingen die al werden genomen. Wij vinden het ongezien dat een staatssecretaris mensen zo kan bedriegen."

Wij vinden het ongezien dat een staatssecretaris mensen zo kan bedriegen

Volgens de mededeling hebben vijf hongerstakers nu besloten over te gaan tot een kort geding om het akkoord af te dwingen. Ze krijgen steun van l'Association pour la Défense du Droit des Étrangers (ADDE), la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (CIRÉ) et la Ligue des Droits Humains (LDH). Ze vragen aan de rechter om alle genomen beslissingen voorlopig op te schorten, tot er een procedure ten gronde is gevoerd. Ze willen ook dat er geen nieuwe beslissingen meer worden genomen.

De zaak wordt woensdag bepleit voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die ochtend vindt ook een actie plaats op het Poelaertplein.

Papieren afdwingen via de rechter

Zelf heeft staatssecretaris Sammy Mahdi altijd volgehouden dat hij geen beloftes heeft gedaan over een soepelere regularisatievoorwaarden voor de hongerstakers. In het federaal parlement werd daarover in december ook een hoorzitting georganiseerd. De directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, en speciale Gezant Dirk Van Den Bulck, bevestigden daar dat een soepeler regularisatiebeleid nooit tot de opties behoorde.

Mahdi betreurt dat de hongerstakers nu voor de juridische weg hebben gekozen. "Ik vind het redelijk straf dat men papieren probeert af te dwingen via een rechtbank", klinkt het. "Het gaat om personen die hier onwettig verblijven, de migratieregels niet gevolgd hebben en die een beroep doen op regularisatie. Een uitzondering op de regels dus, voor mensen die heel kwetsbaar zouden kunnen zijn. Maar in dit geval gaat het vaak over personen die niet die kwetsbaarheid hebben. Wanneer je een negatief antwoord krijgt, dan moet je niet naar de rechter stappen, maar terugkeren naar je land van herkomst."

Ik vind het redelijk straf dat men papieren probeert af te dwingen via een rechtbank

De staatssecretaris benadrukt dat elk dossier individueel en op een menselijke manier wordt beoordeeld. "Maar als je naar de realiteit van de dossiers kijkt, dan blijkt dat voor negentig procent over mensen te gaan uit Tunesië, Marokko of Algerije die hier nog niet zo lang zijn. Een groot deel van hen heeft ook feiten gepleegd. Ik wil menselijk zijn, maar we moeten er ook nog altijd voor zorgen dat de migratieregels gerespecteerd worden."

Beluister het gesprek met advocate Marie Doutrepont in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

Bron: vrt.nws en "De Wereld Vandaag' 

Lees ook: