Vind jij het goed dat kinderen binnenkort al vanaf 6 jaar naar de academie kunnen gaan?

1 december 2017
Op 1 september 2018 gaat een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) in. Een van de opvallendste vernieuwingen is dat kinderen al vanaf 6 jaar muziek, woord of dans kunnen volgen. De sector reageert positief op die leeftijdsverlaging, maar vrees dat de middelen niet zullen volgen.

Vandaag zijn 180.000 leerlingen ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs. Vergeleken met 5 jaar geleden is dat een groei van 3%. Door het verlagen van de instapleeftijd voor podiumkunsten verwachten de academies een extra instroom in september 2018. 

"Maar de bijhorende financiering volgt niet", zegt Paul Voet van Verdi (Vereniging van directeurs van de academies muziek, woordkunst en dans).

"Wij roepen minister Crevits op om extra middelen vrij te maken voor een werkbare toepassing van het decreet. Er is zeker 5 miljoen euro extra nodig".

Reageer

  • Vind jij het goed dat kinderen binnenkort al vanaf 6 jaar naar de academie kunnen gaan?

Radio 1 Select