Vlaamse feestdag ook in Frankrijk gevierd

1 juli 2011

Op 11 juli viert Vlaanderen feest. Die dag wordt de overwinning in de guldensporenslag herdacht. De dag waarop de Vlaamse boeren een glorieuze overwinning behaalden tegen de oprukkende Fransmannen.

Later werd deze veldslag het symbool van het Vlaamse verzet tegen toenemende invloed van de Franse taal. Het werd gezien als een belangrijke stap in het Vlaamse bewustwordingsproces.

Tot daar de dingen die u waarschijnlijk al wist. Maar wist u dat de Vlaamse feestdag ook in Frankrijk wordt gevierd ? Jawel, de Fransen vieren de dag waarop ze door de Vlamingen werden verslagen. Ze krijgen voor die herdenking zelfs het bezoek van Vlaams minister - president Kris Peeters.

We dienen er uiteraard wel bij te vermelden dat de festiviteiten plaatsvinden in Kassel. De stad uit Frans - Vlaanderen was ten tijde van de guldensporenslag nog deel van het Graafschap Vlaanderen en werd pas in 1678 bij Frankrijk aangehecht.

Zouden er dus nog Vlaamse gevoelens in de geesten sluimeren ? En willen is er sprake van een opstoot van een Vlaams bewustzijn ?