Vlaamse regering wil subsidiebeleid aanscherpen en steun beter controleren

27 juli 2021
Vlaams minister van Financiën Diependaele (N-VA) gaat financiële overheidssteun strenger aanpakken. Er zal meer gecontroleerd worden of subsidies hun doel bereiken en of ze niet misbruikt worden.

Jaarlijks besteedt de Vlaamse regering 13,3 miljard euro aan subsidies. De subsidiekraan omvat onder meer 3,5 miljard subsidies aan steden en gemeenten en 2,7 miljard subsidies voor arbeidsmarktbeleid, denk aan geld voor dienstencheques en voor activering van werklozen. En ook ondernemingen krijgen subsidies, zoals doelgroepkorting als ze bijvoorbeeld mensen met een handicap in dienst nemen.

“Dat we zoveel subsidies geven, heeft te maken met ons staatsstructuur”, verduidelijkt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele in De Olympische ochtend . “We hebben immers niet de bevoegdheid om fiscaal te werken, we moeten het via subsidies doen. Zeker naar bedrijven toe zou het veel beter zijn om via de belastingen te ondersteunen, maar dat kan nu eenmaal niet.”

Diependaele twijfelt er niet aan dat in de overgrote meerderheid van de gevallen het geld nuttig besteed wordt. Maar de minister wil twee grote problemen aanpakken: fraude en het gebrek aan doelmatigheid.

Meetbaar

“Als we als overheid subsidies geven, dan willen we een maatschappelijke nood in de samenleving ondersteunen”, zegt Diependaele. “Maar we moeten als overheid veel meer de vraag stellen: bereiken we met die centen dat doel wel? Dus we moeten meer aangeven wat we willen bereiken en dat nadien ook evalueren.”

De Vlaamse departementen zullen de uitgekeerde subsidies moeten aftoetsen aan een meetbare doelstelling. "Maar je kan niet alle doelstellingen wiskundig berekenen", zegt Diependaele. "Bij rust-en verzorgingstehuizen lukt dat wel, voor cultuur en de jeugdsector is dat veel moeilijker. Maar dat betekent niet dat we geen aandacht voor doelmatigheid moeten hebben."

Fraude

De zaak rond Let's Go Urban jongerendansproject van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft duidelijk gemaakt dat er te weinig controle is op subsidies. Daarom wil Diependaele de strijd tegen fraude met subsidies opvoeren. "Als we nu een subsidie geven, gaan we na 2 à 3 of maximaal 5 jaar controleren of die het maatschappelijk doel bereikt dat we willen bereiken. Het is geen verworven recht meer. Daarnaast zal de Inspectie van Financiën een controlesysteem uitbouwen. Zo kunnen we nakijken waar elke euro naartoe gaat."

De strengere controles maken niet deel uit van een besparingsoefening. Diependaele gaat er niet vanuit dat hierdoor een euro minder worden uitgegeven.

Beluister het gesprek met minister Diependaele in 'De Ochtend'

Bron: vrtnws.be en 'De Olympische Ochtend'