Vlaamse sportsector luidt alarmbel: duurder lidgeld dreigt voor 1,4 miljoen Vlamingen

8 december 2020
Vince Fleming
"Zonder snelle actie is de federale regering goed op weg om de Vlaamse sportverenigingen met een financiële kater op te zadelen", waarschuwt de Vlaamse Sportfederatie (VSF). "Vanaf 1 januari dreigen onze clubs het werk van duizenden coaches, lesgevers, scheidsrechters en juryleden niet meer via het statuut van het verenigingswerk te kunnen vergoeden." VSF-voorzitter Koen Umans stuurde een open brief aan minister Frank Vandenbroucke.

Bijna acht maanden geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen, met ingang vanaf 1 januari. Dat zou een pak meer kosten betekenen, die dan de clubs misschien moeten doorrekenen aan hun leden. Toenmalig minister van Sociale Zaken Maggie De Block beloofde een oplossing, maar die is er nog niet. Die moet nu komen van opvolger Frank Vandenbroucke.

Laten we hopen dat de 1,4 miljoen sportende Vlamingen daarvoor de rekening niet gepresenteerd krijgen. Beste minister Vandenbroucke, beste Frank, in naam van de Vlaamse sportsector pleit ik ervoor om medewerkers van sportclubs voor eens en voor altijd in het voordelige statuut van het verenigingswerk onder te brengen. Anders dient de overheid onze sporten een ongeziene uppercut toe.

Zo opende Koen Umans zijn brief.

"Onze telefoons staan de laatste weken roodgloeiend. Bijna 8 maanden nadat het Grondwettelijk Hof de regeling rond onbelast bijverdienen vernietigde, is er nog geen duidelijkheid voor de 49 Vlaamse sportfederaties, in totaal goed voor 18.000 sportclubs, die ik vertegenwoordig."

"Elke dag krijg ik dezelfde vraag, waarop ik het antwoord schuldig moet blijven: “Wanneer komt er een oplossing voor het verenigingswerk?” Vóór het jaareinde hebben we een daadkrachtig antwoord nodig. U wilt toch net als ons de gezinnen en sporters vanaf 2021 niet opzadelen met een berg extra lidgeld per jaar? Of een ongeziene leegloop van gediplomeerde coaches en scheidsrechters op uw conto schrijven?"

"Lidgeld vanaf 2021 x2 of zwaar tekort aan trainers/coaches"

Umans maakt het probleem concreet: "Als de politiek deze maand niet tot een oplossing komt, wordt de zakcent die deze helpende handen krijgen in ruil voor hun passie en engagement anders berekend. Dat betekent dat verenigingen al snel 30% extra aan sociale en fiscale bijdragen zullen moeten betalen op de uitkeringen aan Jan de arbiter, Conny het judo-jurylid, of Mo de zwemcoach. Dat is een ongeziene uppercut voor het merendeel van onze clubs. Ik vrees dat de Vlaamse sportsector dan noodgedwongen enorm aan kwaliteit inboet vanaf 1 januari. Gediplomeerde coaches en scheidsrechters zullen massaal afhaken zonder een duidelijke, legale vergoeding."

"Tenzij clubs, die na het coronajaar al op hun tandvlees zitten, de rekening doorschuiven naar hun leden. Zonder nieuw statuut is het kiezen tussen de pest en de cholera: willen we het risico lopen onze kinderen naar een sportclub te sturen waar er een tekort aan trainers en coaches is om een kwalitatieve opleiding te garanderen? Of zijn we bereid om gezinnen voor hun sportende kroost honderden euro’s extra lidgeld te laten betalen voor een seizoen gezond sporten? En dan zwijg ik nog over de ergste nachtmerrie van de Wetstraat: een terugkeer naar een verdoken circuit van zwartwerk. Want dat zal de realiteit worden, bij gebrek aan degelijke, wettelijke oplossingen. Als ik mij niet vergis was zwartwerk vermijden net de drijfveer achter de regelgeving rond onbelast bijverdienen in de sportsector, een bezorgdheid die wij delen."

Luister naar VSF-voorzitter Koen Umans in 'De Ochtend':

Bron: sporza.be en 'De Ochtend'