De Vlaming is vooral bezig met persoonlijke gezondheid en geluk

25 september 2017
Radio 1 buigt zich de volgende weken over De Grote Levensvragen waar Vlamingen zich mee bezig houden. Een grootschalig onderzoek leverde alvast enkele opvallende cijfers op.

Bijna vier op tien van de Vlamingen is bezig met levensvragen en vindt dat ook leuk. Maar wie meer bezig is met levensvragen is ook relatief ongelukkiger, eerder gelovig en toont meer sociaal engagement.

65% is gelukkig, 30% is ongelukkig

Van alle levensvragen waar de Vlaming zich het meest mee bezighoudt - over onder meer angst, gezondheid, sociaal engagement, gelijkheid en geluk - bestaat de top vijf uit persoonlijke gezondheid en geluk. “Hoe kan ik lichamelijk gezond blijven?”, keerde daarbij het vaakst terug.

Opvallendste cijfers

Geluk

Nog opvallend is dat 65% procent van de Vlamingen zich gelukkig voelt. Ruim zestig procent is tevreden met zijn leven. 56% vindt het zelfs ideaal. Kleine kanttekening: dertig procent voelt zich ongelukkig en 43% procent zou toch een aantal zaken anders doen, mochten ze hun leven overdoen.

Algemeen geluksgevoel (in percentages)

Toekomst

De Vlaming is ook opvallend vaak bezig met de toekomst. "Zal ik een goede oude dag hebben?", "Zullen mijn kinderen en kleinkinderen gelukkig zijn?" en "Waar gaat de wereld naartoe?" komt bij meer dan zestig procent van de bevraagde Vlamingen wel eens op. Daarbij komen ook angsten kijken. Waarom er zoveel kwaad is in de wereld en of we morgen nog in een veilig land zullen wonen, houdt ruim de helft bezig.

Betekenisgeving krijgt ook een grote plaats. Wat de zin is van het leven, wat iemand voor een ander betekent of waarom iets hem/haar overkomt, vraagt ongeveer de helft van de Vlamingen zich wel eens af. Spiritualiteit daarentegen, met vragen over het leven na de dood of het bovennatuurlijke houdt minder dan drie op tien Vlamingen bezig.

38% vraagt zich af of onze democratie zal standhouden

44% stelt zich de vraag hoe met verschillende culturelen samen te leven. 38% vraagt zich af of onze democratie zal standhouden. 37% vraagt zich af of we verantwoordelijk zijn voor mensen die het minder goed hebben. 

De Grote Levensvragen

Doorsnee Vlaming

Daarnaast zijn ook verschillen merkbaar op basis van geslacht, leeftijd, sociale klasse en geloof.

Vrouwen stellen zich vaker vragen over het bovennatuurlijke of het bestaan van een god, terwijl mannen zich eerder afvragen of er buitenaards leven bestaat. Mannen voelen zich algemeen beter in hun vel. Vrouwen geven vaker aan dat het voor hen moeilijker is zichzelf te ontplooien. Vrouwen zijn angstiger voor een nieuwe wereldoorlog, mannen zijn sneller voor de doodstraf.

Vrouwen zijn angstiger voor een nieuwe wereldoorlog, mannen zijn sneller voor de doodstraf.

57- tot 75-jarigen hebben een positievere kijk op het leven en stellen zich meer levensvragen over gezondheid, waardig sterven en de onzekerheid en angst over de toekomst. 18- tot 35-jarigen zijn meer bezig met de positie van het ‘ik’, zijn minder voor de doodstraf te vinden en geloven minder in democratie.

Sociaal engagement en geloof in democratie is sterker bij de hogere klasse. Ze staan ook positiever in het leven en hechten veel belang aan zelfontplooiing en lichamelijke gezondheid. Bij de laagste klasse zijn angst en eenzaamheid sterker aanwezig. De laagste klasse durft zich vaker de vraag stellen of het leven zin heeft. De laagste klasse is ook relatief geloviger.

Wie sterker gelooft, houdt zich vaker bezig met levensvragen. Ze voelen zich vaker eenzaam, maar zien zichzelf liever

Wie sterker gelooft, houdt zich vaker bezig met levensvragen. Ze voelen zich vaker eenzaam, maar zien zichzelf liever. Daarbij zijn vooral moslims vaker bezig met lichamelijke gezondheid en zelfontplooiing. Bij hen rijst vaker de vraag of België veilig en de wereld leefbaar zullen blijven. Ze vragen zich vaker af of hun kinderen en kleinkinderen gelukkig zullen zijn.

Wie het volledige rapport wil lezen, kan dat hier