"Vlamingen moeten meer bijdragen aan zorgpremie"

26 april 2019
Jaarlijks betaalt elke Vlaming een bijdrage van 52 euro voor bijkomende sociale bescherming, de zogenoemde zorgpremie. Voor een beperkte groep met lage inkomens is dat 26 euro. Maar de noden in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en voor mensen met een beperking zijn zo groot, dat die bijdragen omhoog moeten, zegt topvrouw Margot Cloet van Zorgnet-Icuro in een opiniestuk in De Tijd.

De woonzorgcentra zijn onderbemand, de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn onverantwoord en het budget voor mensen met een beperking is ontoereikend. De topvrouw van Zorgnet-Icuro benoemt in haar opiniestuk de drie grootste pijnpunten in de zorg die onder Vlaamse bevoegdheid valt. "Wat betekent de Vlaamse sociale bescherming als de meest kwetsbaren niet voldoende beschermd worden, of bepaalde groepen uit de boot vallen?", vraagt Margot Cloet zich af.

Geestelijke gezondheidszorg

Ook bij de geestelijke gezondheidszorg wordt al langer aan de alarmbel getrokken. Berichten over oplopende wachttijden en gebrek aan plaats voor wie acute hulp nodig heeft, duiken regelmatig op. "Voor een uitbreiding van de ambulante behandelingcapaciteit, de psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen is zo'n 450 miljoen euro nodig", betoogt Cloet in haar opiniestuk.

Mensen met een beperking

En dan is er nog het budget voor mensen met een beperking. Het Agentschap voor Personen met een Handicap berekende dat in de volgende legislatuur 1,5 miljard euro nodig is om alle wachtende personen met een beperking een zorgbudget te kunnen geven, haalt Cloet aan. De nieuwe Vlaamse regering zou in totaal dus 4 miljard euro moeten vrijmaken en/of zoeken om voldoende zorg te bieden.

In De ochtend verduidelijkt Cloet dat de bijdrage wat haar betreft inkomensafhankelijk mag worden, wat nu slechts zeer beperkt het geval is. Enkel de allerlaagste inkomens betalen minder. Bovendien verwacht Cloet niet alles van een verhoging van de bijdrage. De nieuwe Vlaamse regering moet volgens haar ook op andere manier op zoek naar extra middelen voor de Vlaamse zorg.

Herbeluister het interview in De Ochtend met Margo Cloet

Radio 1 Select