Vlamingen op Waalse kieslijsten

15 april 2011

U kent de essentie van het gedoe omtrent de splitsing van dat vermaledijde BHV. Franstaligen kunnen in dat Vlaamse kiesdistrict voor franstalige lijsten stemmen. Vlaamstalige kiezers kunnen in Wallonië niet op Vlaamse lijsten stemmen, en die onevenredigheid strookt niet met de grondwet.

Uit de tentoonstelling en het boek 'Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000' blijkt dat dit tussen de twee wereldoorlogen wel kon. In de jaren '20 en '30 stonden er Vlaamse migranten op Waalse kieslijsten. Vooral in Carrleroi en rond La Louvière werden Nederlandstalige verkiezingspamfletten verspreid. In bladen als De Vlaamsche werkman in Walenland en De Vlaamsche volksstem ("orgaan van den broederbond de Vlamingen in Walenland") stonden uiteraard Vlaamse advertenties van Vlaamse kandidaten.

Lees en beluister ook