"Vluchtelingen aan het werk krijgen, zal moeilijker zijn dan gedacht"

3 november 2016
De denktank Itinera roept op om dringend meer werk te maken van de integratie van vluchtelingen in de arbeidsmarkt. "We belanden stilaan in een noodsituatie", zegt directeur Marc De Vos in "De ochtend" op Radio 1. "Een grote groep dreigt volledig van de radar te verdwijnen." Na de vluchtelingencrisis, vreest hij nu dus voor een integratiecrisis. "Iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid te dragen", bevestigt Karel Van Eetvelt van Unizo. "Ook de werkgevers."

Opleidingsniveau lager dan verwacht

Het grootste probleem waardoor de vluchtelingen niet aan werk geraken, is volgens De Vos het feit dat het opleidingsniveau van de groep een stuk lager ligt dan verwacht. "Er werd tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 aangekondigd dat het om hoogopgeleide mensen ging, die gemakkelijk inzetbaar zouden zijn", legt de directeur van Itinera uit. "Dat blijkt niet te kloppen. De groep blijkt erg moeilijk te integreren in de economie."

Volgens Itinera moeten er daarom dringend maatregelen worden genomen om de integratie van de vluchtelingen te versnellen. "Het kan niet dat je pas in aanmerking komt voor een job wanneer je het volledige inburgeringstraject van diploma-erkenning tot taalcursussen hebt doorlopen", vindt De Vos. "Daardoor zet je mensen voor een te lange periode op non-actief." Op dit moment werkt bovendien slechts 3,5 procent terwijl ze bij Fedasil in procedure zitten. "Je moet ervoor zorgen dat de twee samen lopen", benadrukt hij.

Karel Van Eetveldt

Noodmaatregelen

Daarnaast verwacht De Vos inspanningen van zowel beleidsmakers als diensten, zoals VDAB en het OCMW. "De vluchtelingen moeten aantrekkelijker worden voor de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld door de voorwaarden waaronder iemand een kans krijgt aan te pakken, zoals de loonlasten of de lonen zelf", legt de directeur uit. "Bovendien is het probleem ook heel lokaal georiënteerd. Daardoor speelt ook het OCMW bijvoorbeeld een belangrijke rol. "

 

Ook werkgevers zullen tot slot een inspanning moeten leveren. "Er was in 2015 bijzonder veel voluntarisme om die groep aan de bak te krijgen, maar het wordt tijd dat we een versnelling hoger schakelen." Anders vreest De Vos dat we te maken zullen krijgen met een nieuwe probleemgroep. "We hebben ons huiswerk niet voldoende gemaakt om het traject van die mensen te volgen", besluit hij. "Ondertussen zijn sommigen van de radar verdwenen. Ik zou stilaan durven spreken van een noodsituatie die vraagt om noodmaatregelen."

VDAB-circuit

Karel Van Eetvelt van werkgeversorganisatie Unizo begrijpt de bezorgdheid van De Vos. "Het is effectief veel moeilijker gebleken om die groep aan het werk te krijgen", reageert hij in "De ochtend". "We hebben moeten vaststellen dat er onder de vluchtelingen veel meer ongeschoolden en ongeletterden zitten dan gedacht."

Op dit moment schat Van Eetvelt dat minder dan 10 procent van de vluchtelingen aan het werk is. "We moeten mensen helpen om op de arbeidsmarkt aan werk te geraken", benadrukt hij. "Daar dragen ook wij als werkgevers een verantwoordelijkheid in. Een eerste belangrijke stap is die mensen in het circuit van de VDAB krijgen. Zo kunnen ze niet alleen gemakkelijker doorstromen, maar kunnen ze ook begeleiding en opleidingen krijgen."

 

Daarnaast wil Van Eetvelt de werkgevers vooral sensibiliseren voor het probleem. "We stellen vast dat mensen die effectief zo iemand hebben aangenomen, stuk voor stuk heel tevreden zijn. De vluchtelingen zijn vragende partij om te werken en doen er dan ook alles aan om het goed te doen. Wij willen die verhalen nog meer naar buiten brengen, om ervoor te zorgen dat de werkgevers nog opener zijn naar die vluchtelingen toe."

 

Bron: deredactie.be