VN niet goed bezig met Europees ontwikkelingsgeld?

27 mei 2011

De EU is de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld. Jaarlijks keert Europa ongeveer een miljard euro ontwikkelingsgeld uit aan de VN. Natuurlijk wil de EU ook weten of die fondsen welbesteed zijn, het gaat tenslotte om Europees belastinggeld. Volgens de Europese Rekenkamer is dat niet het geval.

De Rekenkamer publiceerde zopas een rapport over 'De efficiëntie en doeltreffendheid van EU-bijdragen, verstrekt in door conflicten getroffen landen via organisaties van de Verenigde Naties'. Het betreft een steekproef van 19 projecten in Irak, Afghanistan en Soedan tussen 2006 en 2008.

De studie komt tot conclusies waarin termen als 'geringe' dan wel 'ernstige gebreken', 'ontoereikend' en 'niet bewezen' veelvuldig voorkomen. De meeste van de onderzochte VN-projecten haalden hun beoogde doelen niet, in een aantal gevallen kon de rekenkamer helemaal niet achterhalen wat er met het geld gebeurd is. Van zeven projecten bleek controle totaal onmogelijk. Amper twee - goed voor twee (2) procent van de totale fondsen - kregen de kwalificatie 'doetreffend'.

Toch even bellen met Karel Pinxten, de Belgische vertegenwoordiger bij de Europede Rekenkamer.

Radio 1 Select