VOKA: "Alsjeblieft Wetstraat, stop met politieke spelletjes, onze bedrijven kunnen dit niet meer aan"

20 augustus 2020
Er is dringend een federale regering nodig om de bedrijven die lijden onder de coronacrisis, te helpen. Dat is de oproep die werkgeversorganistaie VOKA nogmaals doet. "Ruim zeven op de tien bedrijven in Vlaanderen lijden nog altijd omzetverlies door de coronacrisis. En ook volgend jaar zullen de bedrijven nog omzet blijven verliezen", voorspelt VOKA. "Daarom zijn er dringend maatregelen nodig."

Een blijvend omzetverlies van 10 procent volgend jaar. Dat is wat VOKA, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, voorspelt voor de Vlaamse bedrijven. Uit een bevraging van de werkgeversorganisatie blijkt dat bedrijven nog altijd lijden onder de coronacrisis.

"Dat betekent dat we naar een economie gaan die maar op 90 procent van haar capaciteit draait", stelt Hans Maertens van VOKA. "Het herstel van de economie zal dan ook heel lang duren, net zoals het bestrijden van de coronacrisis zelf. De binnenlandse consumptie slabakt maar ook de export blijft zwaar lijden onder de coronamaatregelen."

Volgens VOKA is er dan ook dringend nood aan een nieuwe federale regering die niet enkel de coronacrisis het hoofd kan bieden maar dus ook de economische crisis. "Er is heel veel onzekerheid bij de bedrijven, zij geven aan dat het niet goed gaat."

"Er is dringend nood aan economische maatregelen, maar vooral ook een transformatie van onze economie en samenleving. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar al vijf na twaalf. We hebben echt die regering nodig als we de zaak nog willen redden."

Luister naar Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA in De ochtend: