"Volgens de statistieken ben ik een kansarme jongere"

6 oktober 2017
In de media zien we nog veel te weinig mensen met een migratieachtergrond, dat zei communicatiespecialist Jan Callebaut onlangs in een interview met De Tijd. In dat interview pleitte hij ook om meer 'klankkleur' toe te laten in de media, d.i. Nederlands met een accent, en de 'norm van het Nederlands te verlagen'. Volgens Rania El Mard, hoofd van de Vlaamse Scholierenkoepel, moeten we helemaal geen normen verlagen.

17 jaar is ze, Rania El Mard, en sinds kort is ze voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel. Zij dacht nog nooit na over een gebrek aan rolmodellen in de media: 

"Ik voel mezelf geen allochtoon. Wel voel ik me een westers persoon. Ik woon hier al heel mijn leven en ben geboren in Europa."

Voor Rania is het duidelijk: voor haar mag taal geen rol spelen in hoe naar iemand wordt gekeken: "Hoe iemand spreekt mag niet staan voor iemand zijn potentieel. Het is belangrijk dat er ondersteuning is voor die mensen die het talig moeilijker hebben."

 

Rolmodellen met een migratieachtergrond

"Scholieren met een andere culturele achtergrond, die bijvoorbeeld thuis niet af en toe eens een krant te lezen, die interesseren zich ook minder in de wereld waarin ze leven. Dat begrijp ik wel." "Maar gelukkig had ik mijn moeder", zegt ze "Zij heeft mij altijd positief gestimuleerd. Zij is mijn grootste rolmodel in het leven."

Daarnaast is het ook aan de school om je te steunen, zegt Rania, want die moet in je geloven: "Liever dat dan dat je wordt omschreven als één van de kansarme jongeren. Want volgens de statistieken ben ik dat ook, en dat klopt niet."