"Voor terroristische misdrijven verdwijnt beroepsgeheim OCMW's"

13 januari 2017
Binnenkort verdwijnt het beroepsgeheim voor sociale organisaties. Meer nog, er komt meldingsplicht. Althans, wanneer een OCMW-klant laat uitschijnen die hij met terreur bezig is. Lode Roels sprak met Valerie Van Peel (N-VA), die het voorstel indiende.

"OCMW's vercholen zich achter beroepsgeheim"

Volgens Van Peel was dit voorstel nodig, omdat ook het parket al jaren kloeg over het gebrek aan medewerking van de OCMW's: "Wanneer het parket vragen stelde, kwam er geen antwoord. Bepaalde OCMW's verscholen zich achter het beroepsgeheim." Verder was de wet rond dat beroepsgeheim weinig duidelijk, waardoor OCMW-mederwerkers niet wisten wat ze wel of niet mochten melden.

Meldingsplicht

Dit wetsvoorstel geldt in principe voor alle medewerkers van sociale instellingen, zegt Van Peel: "Het is minder logisch dat een kok achter zo de plannen voor een aanslag. komt."

Maar als er een bom in zijn soep valt, zal hij dat moeten melden. 

"Nu zullen alle medewerkers van sociale instellingen sowieso verplicht zijn om (potentieel) terroristische misdrijven te melden. Wanneer het gaat over zulke zware misdrijven, moet je het gewoon melden. Het kan niet de bedoeling zijn dat je een terrostisch meer gaat beschermen, dan de burgers van je land."

Van Peel benadrukt nog het belang van het beroepsgeheim, maar zegt dat er voor dit soort informatie een uitzondering gemaakt kan worden.