“Voorstel NMBS-directie is een aantasting van het individuele stakingsrecht”

15 december 2016
Het overleg tussen de sociale partners van de NMBS over de minimale dienstverlening is mislukt. “Er is vooral gewerkt rond stakingen in plaats van op conflictbeheersing", zegt voorzitter van het ACOD Ludo Sempels.

De directie stelde voor om bij een aangekondigde staking een aangepast vervoersplan op te maken in functie van het aantal beschikbare personeelsleden en essentiële personen. “Maar in de praktijk heb je altijd véél personen nodig. Of je nu één trein rijdt of tien, elke seinhuis moet bemand zijn.”

Voor Sempels zijn de voorstellen van de directie een “aantasting van het individuele stakingsrecht.” Sempels pleit voor een maximale dienstverlening en wilt eerst de problemen aanpakken die leiden tot de huidige stiptheidsproblemen. “Er is de voorbije dagen teveel overleg gepleegd over te stakingen, maar te weinig over conflict vermijden.”