"VREG creëert onrust bij eigenaars van zonnepanelen, net nu we die kunnen wegnemen"

25 maart 2019
© Radio 1
Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) is niet te spreken over het negatieve advies van de VREG voor de uitrol van de digitale elektriciteitsmeter.

Vlaams minister voor Energie Lydia Peeters (Open VLD) wil het negatieve advies van de VREG over de invoering van de digitale energiemeter naast zich neerleggen.

"Het advies komt onverwacht. Ik betreur het vooral. Niemand heeft de VREG om advies gevraagd en ze komen vandaag dan toch met een advies. Het advies is ongunstig. Ze zeggen wel dat ze de uitrol van de digitale meter willen, maar niet op deze manier", zegt Peeters in 'De Wereld Vandaag'.

"Het is het volste recht van de politiek om een decreet te stemmen en amendementen voor te leggen. Dat is gebeurd vorige week dinsdag in de commissie Energie. In de commissie was er een constructief en boeiend debat over de uitrol van de digitale meter. Daar heeft men over gestemd en daaruit is gebleken dat er een draagvlak is voor de regeling zoals we die hebben uitgewerkt."

"De VREG komt nu even zeggen dat het geen goede regeling is, want er zou een discriminatie zijn en de autonomie van de VREG zou zijn geschonden. Wij betwisten dat ten zeerste. We hebben volop de kaart getrokken van de keuze van de consument die zelf stroom opwekt, de prosument. We respecteren de autonomie van de VREG ten volle. Er is nu eenmaal de Europese richtlijn. Die geeft ons de mogelijkheid om de kapstok te bepalen aan de hand waarvan de VREG de tarieven moet bepalen."

Je kan tijdens het spel de regels van het spel niet wijzigen

Lydia Peeters verbaast zich over het negatieve advies van de VREG, omdat er de voorbije maanden uitvoerig overleg is geweest met de VREG. "We hebben heel wat overleg gehad met alle instanties, ook met de VREG. Wat mij vooral vreemd voorkomt, is dat de VREG eerst wel voorstander was van de regeling zoals we ze hebben uitgewerkt. Maar de VREG wilde die beperkt zien tot 2021. Daarvan hebben wij gezegd dat dat te kort is. We moeten het rendement voor de consumenten garanderen. Het moet langer gaan dan 2021."

"Ik begrijp het niet goed. De VREG creëert ongerustheid bij de prosumenten, net nu we eigenlijk deze onrust hadden kunnen wegnemen. Het advies van de VREG creëert onzekerheid, maar dat is voor de verantwoordelijkheid van de VREG. Ik hoop dat het decreet over de digitale meters volgende week goedgekeurd wordt in het parlement, dat iedereen consequent is en dat we een draagvlak hebben om het decreet met de amendementen goed te keuren. Nu is het niet meer nodig om met de VREG rond de tafel te zitten. Ze gingen initieel akkoord met ons voorstel en nu zeggen ze dat ze niet akkoord gaan", zegt Peeters.

"Ik vind het een beetje warm en koud blazen tegelijkertijd. Men kan tijdens het spel de spelregels niet wijzigen. We moeten zorgen voor rust bij de prosumenten en daar teken ik volledig voor", besluit de minister.

Beluister het gesprek met Lydia Peeters:

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'