"Vrijwilligerswerk heeft een massief effect op je cv"

1 juli 2017
“Zuiver en alleen op basis van een vreemde naam heb je veel minder kans op een jobgesprek”, vertelt professor Arbeidseconomie Stijn Baert. "De politieke overtuiging speelt dan weer niet mee op de arbeidsmarkt.", zegt hij.

"Het lid zijn van een politieke jongerenvereniging, ook van meer extremere partijen, heeft geen enkel effect. Vrijwilligerswerk heeft dan wel weer een massief effect op een cv. Dat kan voor mensen van een vreemde origine de manier zijn om de kloof op de arbeidsmarkt te dichten.", aldus de Gentse hoogleraar.

Mensen die in het begin van hun loopbaan werkloos zijn - mogelijk door discriminatie – blijken het ook later in hun loopbaan, ook als er op dat moment geen ongelijke behandeling meer is, moeilijk te hebben. Door discriminatie gooien we heel veel talent weg. Dat kunnen we ons met de vergrijzing voor de deur echt niet permitteren. We investeren in mensen, maar halen er niet het maximum uit.

Mensen die in het begin van hun loopbaan werkloos zijn - mogelijk door discriminatie – blijken het ook later in hun loopbaan moeilijk te hebben

Geen evolutie

In opdracht van de stad Gent deed professor Baert recent onderzoek naar etniciteit. De werkgevers die getest werden, hadden een non-discriminatieclausule ondertekend in kader van de opdracht van de stad. Wat bleek? De discriminatiecijfers verschilden niet van de werkgevers die we in 2012 hadden getest die deze clausule niet hadden getekend.

Discriminatie werd de afgelopen jaren gemeten maar om goed beleidsadvies te kunnen geven moet je ook de onderliggende mechanismen blootleggen: Wat gebeurt er in het hoofd van een werkgever? Zijn dat zuivere voorkeuren? Zijn dat groepskenmerken die men projecteert op individuen?

Dat is de volgende stap die we moeten nemen.

Luister hier vanaf 1:13