Vroeger naar huis na de bevalling: goed idee?

21 oktober 2014
Vroeger naar huis na de bevalling: goed idee?
Vrouwen die zonder complicaties in het ziekenhuis bevallen, moeten in de toekomst een halve dag vroeger naar huis. Nu blijven ze zo'n vier tot vijf dagen in het ziekenhuis, wat sowieso al langer is dan elders in Europa.

De verlaging van de opnameduur maakt deel uit van het begrotingsvoorstel van de regering voor de ziekteverzekering. Het voorstel is door de algemene raad van het RIZIV goedgekeurd.

Gynaecoloog Hendrik Cammu reageert: "Louter medisch gezien is er geen reden om bevallen vrouwen lang in het ziekenhuis te worden. Maar de Thuiszorg moet veel beter. En dat is ingewikkeld: want de Thuiszorg is Vlaams, terwijl de ziekenhuisfinanciering federaal is"

© foto: freeimages.com

HAUTEKIET 21/10/2014 Na bevallen snel naar huis