Vrouw die arbeidsongeschikt is, mag 250 km fietsen voor goed doel

21 november 2016
Een vrouw was al een tijdje ziek op haar werk, maar besliste toch om mee te doen aan een fietstocht van 250 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Reden genoeg voor haar werkgever om haar op staande voet te ontslaan. De vrouw stapte naar de rechter en die gaf haar gelijk.

Marc De Vos, professor arbeidsrecht aan de Universiteit van Gent, zegt dat alles te maken heeft met de context. Arbeidsongeschikt wil namelijk zeggen dat je ongeschikt bent om de arbeid uit te oefenen die je normaal gezien uitoefent. Als je echter activiteiten kan uitoefenen tijdens je ziekte die geen verband houden met je ziekte of die je genezingsproces niet in het gedrang brengen, dan is er geen enkel probleem. 

Iemand die thuis zit met chronische hoofdpijn kan in principe gewoon gaan fietsen. 

Het is dus niet onmogelijk om te sporten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. De rechter was in dit geval van het oordeel dat je mag sporten als je genezing niet in het gedrang komt. "Het is een extreem en uitzonderlijk geval", aldus professor De Vos "maar het is niet uitgesloten dat het mag."

"Er zijn precedenten en het zijn discussies die vaak voor rechtbanken komen: vb. mensen die een loterij organiseren, familieleden helpen of vrijwilligerswerk doen. Als hun werkgever dat opmerkt, gebeurt het soms dat die werkgever overgaat tot ontslag van die werknemer. Ontslag is onmiddellijk een drastische beslissing, want je kan ook alternatieve maatregelen treffen.", zegt Marc De Vos