VS-president Joe Biden in eerste toespraak: "De democratie heeft gewonnen, laat ons de natie herenigen"

20 januari 2021
In zijn eerste toespraak als Amerikaans president heeft Joe Biden een pleidooi gehouden voor eenheid. Amerika staat voor een groot aantal uitdagingen zoals het coronavirus, en haat en raciale spanningen, maar als de Amerikanen hun verdeeldheid achter zich laten, kan het land die overwinnen, zei Biden.

"De wil van het volk is gehoord. Dit is geen triomf van een individu, maar van de democratie", was het vertrekpunt van president Joe Biden, een duidelijke verwijzing naar de heisa rond zijn verkiezing. Biden verwees naar de bestorming twee weken geleden van het Capitool, "deze tempel van de democratie". Hij bedankte zijn voorgangers Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama voor hun aanwezigheid en ook Jimmy Carter die er wegens zijn hoge leeftijd niet kon bij zijn. De naam viel niet, maar het was duidelijk een sneer naar zijn voorganger Donald Trump die weigerde te komen.

De nieuwe president verwees naar "de waterval" van nooit geziene uitdagingen die nu tegelijk woeden: "het coronavirus dat op een jaar tijd met 400.000 doden nu al meer Amerikaanse slachtoffers heeft geëist dan de Tweede Wereldoorlog", het "politieke extremisme en binnenlands terrorisme dat we zullen verslaan" en de "droom van raciale gerechtigheid" die nu al 400 jaar duurt, maar die we niet langer meer kunnen uitstellen, luidde het. Hij onderbrak zijn toespraak voor een kort moment van stilte voor de slachtoffers van het coronavirus. (Lees verder onder de video).

Joe Biden roept op tot een moment van stilte:

Biden verwees enkele keren naar de parallel van verscheurende Burgeroorlog (1861-1865), die doet denken aan de huidige spanningen. Hij verwees naar VS-president Abraham Lincoln toen die in 1863 de proclamatie van het einde van de slavernij aankondigde. Hij verwees ook naar de koepel van het Capitool die gebouwd werd toen in die periode de eenheid van de VS op scheuren stond.

"De ziel van Amerika helen door eenheid"

De nieuwe president bood ook een middel om al die crises te overwinnen: "met eenheid kunnen we opnieuw grote dingen doen, onrecht overwinnen, banen scheppen en voor veiligheid zorgen". Hij riep de Amerikanen ook op tot "waardigheid en respect", "luister opnieuw naar elkaar, ontmoet elkaar opnieuw en toon respect voor elkaar". Hij herhaalde dat hij de president zal zijn van alle Amerikanen, ook van diegenen die niet voor hem gestemd hebben.

Biden had het ook over de waarheid, die geweld aangedaan en verdraaid wordt omwille van macht en winstbejag; ook hier weer een verdoken verwijzing naar de voorbije periode.

"Er is zoveel te doen, zoveel dat hersteld moet worden, zoveel dat geheeld moet worden," beseft Biden, "maar samen kunnen we dit gebroken land herstellen en een nieuw groot hoofdstuk in onze geschiedenis schrijven".

"De wereld kijkt toe, maar Amerika zal hier samen en sterker uitkomen", beloofde hij. "Amerika moet beter zijn dan dit en ik geloof dat het ook beter kan. Biden verwees ook naar de speech "I have a dream" die Martin Luther King daar vlakbij uitsprak in de jaren 60, naar vrouwen die opkwamen voor stemrecht en nu ook naar de eerste vrouwelijke vicepresident Kamala Harris, meteen ook de eerste vrouw van zwarte en van Aziatische afkomst in die functie.

"Wij nemen onze rol in de wereld opnieuw op"

Biden had ook een boodschap voor de wereld: "We zullen onze bondgenootschappen herstellen en ons opnieuw inschakelen in de wereld. We zullen opnieuw onze leidende rol opnemen, niet enkel door het voorbeeld van onze macht, maar door de macht van ons voorbeeld".

Dat is een duidelijke breuk met het "America First", de VS die zich onder ex-president Trump deels terugtrok van het wereldtoneel. De meeste Europese leiders hebben overigens enthousiast gereageerd op de nieuwe wind die door Washington waait en willen de banden met de VS opnieuw aanhalen.

"We zijn de uitdaging aangegaan. Democratie en hoop, waarheid en gerechtigheid zullen niet sterven, maar opbloeien. Amerika blijft de vrijheid thuis verdedigen en zal opnieuw een baken voor de wereld zijn. Dat is wat we onze voorouders, elkaar en de toekomstige generaties verplicht zijn."

Bron: vrtnws.be