"Vuile isoleercellen zonder tijdsaanduiding"

3 september 2018
© VRT
De leefomstandigheden van jongeren in de gesloten jeugdinstellingen in Vlaanderen laten nog vaak te wensen over. Dat blijkt uit het eerste tussentijdse rapport van de commissie van toezicht voor jeugdinstellingen. Vlaams parlementslid Lorin Parys is verontwaardigd.

Van januari tot juni gingen twaalf vrijwilligers (onaangekondigd) op bezoek in de instellingen, om te kijken of de rechten er gerespecteerd worden. Volgens Vlaams Parlementslid Lorin Parys is de toestand op sommige plaatsen dramatisch en worden zelfs de grondrechten van de jongeren geschonden.

“Ik ben verontwaardigd door alles wat ik gelezen heb in dat rapport, op elke van de zeventig pagina’s”, zegt hij in 'De Wereld Vandaag'. Hij geeft enkele voorbeelden: “Een jongere verbleef 14 dagen in een isoleercel. Sommige van die isoleercellen blijken ook zeer vuil en er is geen tijdsaanduiding. Zo maak je die jongeren gek. Ik heb daar schrik van. We moeten dat een halt toeroepen.”

Jongen gestraft omdat hij te veel boter op zijn boterham smeerde

In andere gevallen is sprake van schimmel op de muur, ramen die ’s zomers niet open kunnen, verwarming die het niet doet als het koud is, en douches zonder warm water. Er was ook een jongen die een strafpunt kreeg omdat hij te veel boter op zijn boterham had gesmeerd. Een andere jongere, die de Zelfmoordlijn wou contacteren, moest twee weken op toestemming wachten.

Maar ook fundamentele rechten worden geschonden, zegt Lorin Parys: “In één instelling moeten de jongeren bij hun opname een document ondertekenen dat ze geen beroep zullen aantekenen tegen hun plaatsing, anders verliezen ze een aantal privileges. Dat kan toch niet! Dat druist in tegen de grondrechten. Wie verzint zoiets? En waarom komen we dat nu pas te weten?”

Lorin Parys wil dat er een crisismanager komt om het beleid in de gesloten jeugdinstellingen onder de loep te nemen en de wantoestanden recht te trekken. Het verslag,- dat werd gemaakt in opdracht van de Kinderrechtencommissaris - is intussen ook bezorgd aan de leden van de commissie Welzijn van het Vlaams parlement.

Agentschap Jongerenwelzijn: “Veel problemen zijn al opgelost”

Het Agentschap Jongerenwelzijn neemt het rapport naar eigen zeggen serieus. Woordvoerder Peter Jan Bogaert: ”Er staat wat er staat. Anderzijds zijn heel wat van de aangehaalde gebreken en problemen al opgelost. Wij ontkennen niet dat er nog verbeterpunten zijn, maar veel is al veranderd.”

De bedoeling was dat het rapport volgende woensdag zou besproken worden in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement, maar Lorin Parys besloot het vandaag al naar buiten te brengen. Peter Jan Bogaert:” Het was de bedoeling om daar een sereen debat over te hebben.”

“Neem nu die isolatie. Dat is een heel uitzonderlijke maatregel. Maar soms kan het niet anders, voor de veiligheid van de jongere zelf, of van de leefgroep of van het personeel. Dat wordt ook telkens gemeld aan de Kinderrechtencommissaris.”

Freya Van den Bossche (SP.A): "Mijn partij kaart dit al maanden aan"

Ook Vlaams parlementslid (en lid van de commissie Welzijn) Freya Van den Bossche van oppositiepartij SP.A is verontwaardigd:" Kinderen en jongeren sluit je niet twee weken op in een isoleercel. Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, nvdr) moet reageren, hij kan dit niet zomaar afschuiven op zijn administratie."

"Deze zorgcrisis in de jeugdinstellingen is niks nieuws, mijn partij kaart dit al maanden aan in het parlement. Ook jongeren zelf, ouders, en personeel van verschillende instellingen trekken al maanden aan de alarmbel. Hoelang nog? Wat moet nog gebeuren vooraleer de minister de ernst hiervan inziet?"

Van den Bossche wil niet dat er gewacht wordt tot de definitieve evaluatie volgend jaar vooraleer er ingegrepen wordt. Voor haar moet er de komende weken bekeken worden wat op korte termijn al kan gebeuren om zorgzekerheid te bieden. "Er zijn structurele ingrepen nodig.”

Minister van Welzijn Jo Van Deurzen (CD&V) wil voorlopig niet reageren.

Beluister het interview met Lorin Parys in 'De Wereld Vandaag':

Lees ook: