Waar doen mieren hun gevoeg?

23 februari 2015

Het afvalbeleid bij sociale insecten is interessant onderzoeksterrein. Verschillende soorten hebben diverse strategieën ontwikkeld om afval en uitwerpselen te verwijderen of te verwerken.

Mieren, die graag in grote dichtbevolkte kolonies wonen, nemen het noodzakelijkerwijze heel nauw met de hygiëne in hun nest. Potentieel gevaarlijk afval, zoals voedselresten en dode mieren, worden zorgvuldig verzameld en buiten het nest gestort.

Merkwaardig genoeg was het latrinaire gebeuren bij mieren nog onontgonnen onderzoeksterrein. Tot wetenschappers van de universiteit van Regensburg een regiment testmieren in een wit formicarium dropten tezamen met rood en blauw gekleurde mondvoorraad.

Na verloop van tijd stapelden zich in een hoekje of twee van het kunstnest minuscule rode en blauwe stippeltjes op. Conclusie: mieren gebruiken hoeken van hun nest als toilet.

Een vreemde gewoonte voor beestjes die zo gesteld zijn op reinheid en netheid van hun habitat. Zouden die opgepotte keuteltjes een functie hebben?