Waarom betogen de vakbonden? En wat zijn de gevolgen?

16 mei 2018
De vakbonden betogen tegen de pensioenplannen van de federale regering. Waar gaat het over, wat zit er hen dwars en wat zijn de mogelijke gevolgen van de betoging? VRT NWS-expert Chris De Nijs legt het haarfijn uit.

Wie betoogt er?

Vakbondsleden uit heel België en uit verschillende sectoren. Het gaat zowel om bedienden als om bouwvakkers en overheidspersoneel. De vakbonden hopen ruim 40.000 mensen op de been te brengen.

Waarom betogen de vakbonden?

De slogan van de vakbonden is: "We dreigen met minder pensioen langer te moeten werken". Minder pensioen, dat wijst vooral op mensen die gedurende hun loopbaan een flink aantal jaren werkloos zijn. Die werkloosheid telt mee om later pensioen te krijgen, maar zal voortaan na één jaar een pak minder meetellen dan nu. Ook de hogere wettelijke pensioenleeftijd ligt bij de vakbonden erg moeilijk.

Hoe zit het met de zware beroepen?

Op het langer werken zijn uitzonderingen beloofd voor de zogenoemde zware beroepen. Die zullen gedeeltelijk het systeem vervangen dat nu bestaat voor de vastbenoemende ambtenaren zoals politieagenten, treinbegeleiders en postbodes. Dat systeem verdwijnt dus en wordt vervangen door een nieuw systeem, dat geldt voor elk soort werknemer, ook buiten de openbare diensten. Maar, het nieuw systeem mag nietveel kosten en er is onduidelijkheid over wie ervoor in aanmerking komt.

Wat is het pensioen met punten?

Vandaag weet je hoeveel het jaar waarin je nu werkt aan pensioen zal opleveren. Dat kan je nu al berekenen. Maar er zijn voorstellen om dat te veranderen en te vervangen door een systeem met punten. Je zou per jaar één punt krijgen wanneer je het gemiddelde van een Belgisch loon verdient. Hoeveel dat punt waard is in geld, zou wel maar op het einde van je loopbaan beslist worden. Veel onzekerheden dus en volgens de vakbonden komt het neer op een inlevering.

Welke gevolgen zal de betoging hebben?

De posities zijn ingenomen en zitten muurvast. Het valt te betwijfelen of de betoging enige verandering zal teweegbrengen. Overigens zit niet alleen het overleg met de federale regering vast, ook het overleg met de werkgevers is geblokkeerd. Een klein lichtpunt is dat de minister van Pensioenen zegt dat het pensioen met punten voor hem geen must is in deze regeerperiode.

Bron: vrtnws.be

Beluister ook het debat tussen Marie-Hélène Ska (ACV) en Pieter Timmermans (VBO) in 'De Ochtend':