Waarom gebruiken we het woord ‘eigenlijk’ zo vaak?

12 september 2018
Erger jij je ook wel eens als iemand een bepaald woord te vaak in de mond neemt? Het woord ‘eigenlijk’ bijvoorbeeld. Weet iemand waarom we dat eigenlijk gebruiken? Geertje van Bergen deed er onderzoek naar. En ze pleit ervoor het woord niet te schrappen.

Waarom gebruiken we ‘eigenlijk’ zo vaak?

We gebruiken ‘eigenlijk’ om onze gesprekspartners te waarschuwen”, vertelt psycholinguïst Geertje van Bergen. “Je bereidt iemand voor omdat je iets onverwachts gaat zeggen”, gaat ze verder. En daar heeft ons taalverwerkingssysteem veel baat bij. “Het is handig want informatie die onvoorspelbaar is, is moeilijker te verwerken”, aldus Geertje.

Inderdaad vs. Eigenlijk

Het woord ‘eigenlijk’ kunnen we zien als de tegenhanger van ‘inderdaad’. Dat blijkt uit een onderzoek dat Geertje van Bergen samen met collega Hans Rutger Bosker deed. “We lieten proefpersonen een zin met een voorspelbare afloop aanvullen. Ze kregen de keuze tussen voorspelbare en minder voorspelbare antwoorden”. Het resultaat? Zodra mensen het woord ‘inderdaad’ horen, hadden ze totaal geen aandacht meer voor de onvoorspelbare optie. Bij het woord ‘eigenlijk’ gaan mensen op zoek naar een alternatieve interpretatie.

Er zit dus wel degelijk een betekenis achter het woord ‘eigenlijk’, dus we houden het beter bij. Ook al duikt het woord elk jaar weer op in de lijst met te schrappen woorden.

Bekijk ook deze eigenlijk-compilatie:

Lees ook: