"Waarom geen stemrecht voor elke Europeaan die in een andere lidstaat woont?"

21 juni 2016
Stand-up comedian Nigel Williams is pro-EU. Er moet hem wat van het hart. Gelukkig schonk Hautekiet hem één minuut zendtijd.

De minuut van Nigel Williams

  • Ondanks de gebrekkige en onduidelijke democratische werking van de EU.
  • Ondanks het feit dat Europa momenteel een economisch blok is met weinig oor naar de verzuchtingen van de werkende mensen van Europa.
  • Ondanks het feit dat het een bemoeizieke praatbarak lijkt met nationale afgedankte politici die een tweede carrière hebben ontdekt onder Europese vlag.
  • Ondanks alle vragen over wie wel en wie niet lid zou mogen worden van onze club.
  • Ondanks dat alles ben ik pro-EU: Brit en Europeaan.

Ik zou niet weten in welk ander werelddeel ik zou willen wonen.

Laat ons Europa omarmen en vechten voor een socialere EU waar niet enkel geld telt, maar ook alle inwoners.

Bijvoorbeeld: waarom geen stemrecht voor elke Europeaan die in een andere lidstaat woont? Waarom Europeanen binnen de Europese grenzen als tweederangsburgers behandelen?

We zijn allemaal Europeanen. Gelijke rechten voor elke Europeaan binnen de grenzen lijkt me dus logisch.

Ik ben Europeaan en ik heb een stem. Ik wil die ook in het stemhokje kunnen gebruiken.