Waarom 'Geronimo'?

3 mei 2011

'Geronimo' was de codenaam voor de operatie van de special forces in Abbottabad. President Obama en zijn staf volgden de actie live in de Situation Room. Toen 'Geronimo EKIA' ( = Enemy Killed In Action) weerklonk, wisten ze dat Osama bin laden opgeruimd was.

'Waarom kozen de Amerikanen de naam van een der meest legendarische Native Americans voor deze commando-actie?' Is de vraag die niet alleen wij ons stellen.

Als eerbetoon aan de voormalige medicijnman en leider van de Chiricahua-Apaches? Of ter vergelijking met het doelwit? Wat zou dan het verband zijn tussen een Apachenhoofd dat met een handvol stamgenoten decennia lang tegen de bezetters vocht, en een Arabische terroristenleider die de Twintowers liet neerhalen?

Enfin, die vergelijking loopt op verschillende vlakken mank. In 1886 gaf Geronimo (1829-1909) - echte naam Goyaaté (of Goyathlay of Goyahkla = 'hij die geeuwt') zich definitief over aan de Amerikanen, nadat hij en 36 medestanders tijdenlang door een troepenmacht van 5000 man waren achtervolgd.

In 1894 werden ze vrijgelaten en naar Oklahoma gebracht waar Geronimo zijn laatste jaren sleet als boer en verkoper van souvenirs. Hij werd lid van de gereformeerde kerk en sleet z'n laatste levensjaren als tamelijk bemiddelde en redelijk bekende Amerikaan. Geronimo was zelfs te gast bij de inauguratie van Theodore Roosevelt in 1905.

Van Geronimo wordt ook beweerd dat hij magische krachten had. Hij kon in de toekomst kijken, liet geen voetafdrukken na en stelde de dageraad uit als hem dat zo uitkwam.

De Amerikanen roepen trouwens al sinds de jaren '40 'Geronimo!' als ze ergens moeten afspringen. Het 501ste Infanterie Regiment van het Amerikaanse leger heeft 'Geronimo!' als motto. Naar verluidt was het eerst de bedoeling dat de Apache helicopter 'Geronimo' zou heten.

Een andere vraag is wat de Native Americans ervan denken dat indianennamen door de bleekgezichten gerecupereerd worden.

Update: De Amerikaanse Commissie voor Indianenaangelegenheden heeft het gebruik van de codenaam Geronimo veroordeeld.

Luister hier naar Geronimo's Medicine song


Lees en beluister ook