Waarom je in Nederland wel kan fietsen (en in België niet)

16 juni 2017
In Nederland fietst men. Dat is al eeuwen zo, zo lijkt het wel. De recentste exponent hiervan is Herman Tjeenk Willink (PvdA), die de Nederlandse formatie uit het slop moet halen en in die functie elke ochtend ongegeneerd het binnenhof komt binnen gefietst. Maar waarom kan dat in Nederland wel en België niet?

Als je wel eens in Nederland komt, is het duidelijk: bij onze noorderburen is de fiets koning. Terwijl je in Brussel van je stalen ros getoeterd wordt, is dat in Nederland net andersom: fietsers bekleden er een voorkeurspositie. "Dat is zo gegroeid doorheen de jaren.", zegt Karel Martens, Nederlands verkeersdeskundige, "Nederland is vooral een fietsland gebleven.

"Tot de jaren 50 en 60 kenden heel veel landen wereldwijd een hoog fietsgebruik. Maar vanaf dan komt de auto in beeld en verdrukt de fiets. In Nederland niet, en daar zijn verschillende redenen voor." Zo is Nederland heel erg compact gebleven, met een zorgvuldige planning, en dus beter befietsbaar.

Stop de kindermoord werkt beter dan minder auto's

"Maar Nederland was ook heel egalitair en arm: de auto was geen statussymbool.", aldus Karel Martens. En ook de "flower power"-beweging speelde een rol, want die verzette zich in de jaren zestig enorm tegen grote wegenprojecten. Daarnaast noemt Martens ook de verbolgenheid over het hoge aantal kinderdoden in de jaren 70 als een belangrijke factor: "De slogan 'stop de kindermoord' sprak de mensen op een wel heel direct manier aan. Want natuulijk is iedereen daar tegen.