Waarom is jouw kind (niet) gedoopt?

5 maart 2018
Het aantal doopsels in Vlaanderen is tussen 2010 en 2016 met een kwart gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische bischoppen samen met de KU Leuven.

In 2009 ontving nog 58% van de kinderen het doopsel, in 2016 was dat gedaald tot 45%. Er worden dus meer kinderen niet dan wel gedoopt.

De cijfers komen uit het eerste jaarrapport van de katholieke kerk in België, dat in het najaar verschijnt en waarover De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag schrijven. Het jaarrapport dient om een zicht te krijgen op de rol en de betekenis van de katholieke kerk in België.

“De daling van het aantal doopsels is het gevolg van de secularisering van onze maatschappij”, zegt Geert De Kerpen, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie, in De Ochtend. “Vroeger was je kind dopen een traditie, iedereen deed het. Nu is het een bewuste keuze.”

Ook de toenemende diversiteit in België speelt een belangrijke rol.

Beluister het gesprek met Wim Vandewiele (socioloog KU Leuven, onderzoekseenheid Pastoraaltheologie) en Rik Torfs (kerkjurist):