Waarom koos jij voor burgerdienst in plaats van legerdienst?

30 januari 2015
In Muntpunt loopt tot 6 februari een tentoonstelling over 50 jaar gewetensbezwaarden. Mannen die hun legerdienst niet wilden doen, konden het statuut van gewetensbezwaarde aanvragen. In plaats van de wapens op te nemen, gingen die mannen dan aan de slag in onder meer de sociaal-culturele sector.

In België werd in 1963 de burgerdienst ingevoerd. Die zorgde ervoor dat dienstplichtigen die niet in het leger wilden gaan, een alternatief hadden. Gewetensbezwaarden konden een vervangende dienst doen bij de Civiele Bescherming of in de socio-culturele sector. De diensttijd was dan anderhalf, respectievelijk 2 maal zolang als de kortste legerdienst.

De burgerdienst zorgde ervoor dat er decennialang elk jaar jonge mannen actief werden in het middenveld. Velen hielden er ook een job aan over.

In De bende van Einstein getuigden enkele bekende Vlamingen over hun burgerdienst: Frank Van Massenhove, Frank Deboosere, Peter de Caluwe, Wim Opbrouck en Jean-Paul Van Bendegem.

Karl Van den Broeck, hoofdredacteur van Apache.be, geeft uitleg.

Neem ook eens een kijkje op de website van Muntpunt.

REAGEER!

Waarom koos jij al dan niet voor een burgerdienst? Wat deed jij tijdens je burgerdienst? Heb je er later een job aan overgehouden?

Foto © Tumult

Het forum is afgesloten. Wil je nog reageren? Mail dan naar hautekiet@radio1.be.