Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan?

21 mei 2019
Het filmpje gezien waarin een taxichauffeur fulmineert tegen de Franse taal en hoe ongelooflijk complex de Fransen het in zijn ogen maken? Waarom zeggen ze quatre-vingts voor tachtig? “Waarom maken ze van een getal een rekensom?!”

Is het Frans effectief één van de meest ingewikkelde talen? Een gesprek met professor Alex Vanneste, Universiteit Antwerpen.

Het NRC Handelsblad maakte recent een filmpje waarin de Belgische staatsstructuur wordt uitgelegd. Voor buitenstaanders én vele landgenoten is die tamelijk… ingewikkeld. Maar, het summum van moeilijkdoenerij is toch wel de financieringswet die de geldstromen tussen de gewesten en de gemeenschappen regelt. Er zouden maar een paar mensen in ons land begrijpen hoe die wet precies in elkaar zit? Een gesprek met politicoloog Nicolas Bouteca (UGent)

Iemand die rechtstreeks de dupe is van de vreselijk complexe Belgische staatsstructuur, is Cindy Symons. Zij is de mama van Mariken, een meisje met een beperking. Ze ergert zich vaak aan de ingewikkelde administratie op de verschillende niveaus in de zorg.


Gisteren hadden we het in De Wereld van Sofie over transgenders en dan merk je, als je daar over in gesprek wil gaan, dat je er toch verdikke hard je concentratie moet bij houden. Omdat er zo veel termen bestaan voor de verschillende soorten geaardheden en seksualiteiten en als je dan niemand wil schofferen door zijn of haar geaardheid of identiteit fout te gaan benoemen, dat een conversatie over die zaken zweten kan zijn. We hadden gisteren psychiater Gunter Heylens te gast die het Centrum voor Seksuologie en Gender in Gent coördineert en vroegen hem nog eens de belangrijkste termen uit te leggen.


Een goed voorbeeld van iets wat nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt: de puntentelling in het tennis. Van 15 naar 30 punten en dan niet naar 45, maar naar 40 en dan ineens deuce. Wie verzint dat? Ward Bogaert


Sommige tv-reeksen hebben zo’n ingewikkelde plot dat zelfs de scenaristen niet meer kunnen volgen, laat staan de kijkers. Lost is zo’n serie. Evert Venema deed toch zijn best om de reeks uit te kijken. Hoe lost was hij?