Waarom stemmen we zoals we stemmen?

11 oktober 2018
We worden niet meer geboren in een ideologische zuil zoals vroeger. Wat bepaalt dan vooral ons stemgedrag? Worden we rechtser naarmate we ouder worden? Hoe wijdverspreid is de “strategische stem” eigenlijk? En wat drijft wie niet gaat stemmen?

Verscheidene politici waarschuwden de voorbije dagen dat een stem voor deze of gene partij een verloren stem is, omdat ze nooit bij coalitiegesprekken betrokken zal worden. Maar, stem je niet best gewoon recht uit je hart? Volgens politicoloog Jonas Lefevere van de VUB is het aantal mensen dat strategisch stemt in plaats van met het hart eerder beperkt.

Ken je het politieke adagium “wie jong is en niet links, heeft geen hart, wie oud en niet rechts heeft geen verstand”? Het wordt toegeschreven aan Winston Churchill, maar zeker zijn we daar niet van. Leraar Philippe Clerick kan zich alvast vinden in die stelling. Hij evolueerde van “linkse stemmer” naar “rechtse stemmer”. Politicoloog Peter Thijssen onderzocht of we met ouder worden anders gaan stemmen.

Als we gaan stemmen, moeten we dan vrezen dat onze stem gehackt geraakt, of is die kans eerder klein? We stellen de vraag aan ethisch hacker Inti De Ceukelaire.

Gerben is een veertiger, woont in Brussel, maar zal voor de tweede keer op rij niet gaan stemmen. Omdat hij de verkiezingen allesbehalve een hoogmis van de democratie vindt. Een reportage van Brecht Devoldere.

Politicologe Sofie Marien (KULeuven) onderzoekt het wantrouwen in de politiek. Ondanks de verdubbeling van het aantal niet-stemmers, ziet ze geen toenemend wantrouwen in de politiek.

Wat als je partner er een heel andere politieke overtuiging op nahoudt dan jijzelf? Veroorzaakt dat regelmatig hoog oplaaiende discussies? Reporter Max Vrijens trok naar Julie Janssens die steevast voor Groen! stemt, en haar vriend Robin Berghmans die voor N-VA kiest.

Welke thema’s ziet politiek journalist Marc Van de Looverbosch de grootste invloed hebben of mogelijk hebben op ons stemgedrag nu zondag? Hoe lang blijven sommige schandalen of issues eigenlijk hangen?