Waarom je je kind best niet helpt met fysica of chemie

21 mei 2015
Uit een nieuwe meta-studie blijkt dat je als ouder je kinderen best niet helpt met vakken zoals fysica, chemie of wiskunde. Het effect zal toch minimaal blijven.

De meta-studie, uitgevoerd aan de Universiteit van Madrid, analyseerde 37 onderzoeken naar het effect van ouders op het leerproces van hun kinderen.

Wat bleek? Ouders die met hun kinderen huiswerk maakten, oefenden amper invloed uit. Het meest effectief waren de hoge verwachtingen die de ouders hadden.

De studie bekeek ook bij welke vakken ouders al dan niet effect bereikten. Het meeste invloed hadden ze op taal en de kunstvakken. Het effect op wiskunde, chemie en andere wetenschapsvakken was dan weer amper merkbaar.

Betekent dit dat u uw kinderen niet meer mag helpen met vergelijkingen, kansberekening of de tabel van Mendeljev?

Nieuwe Feiten zocht het uit.