“Walen buiten” was een godsgeschenk voor Wallonië

18 januari 2018
"Leuven Vlaams" mondde uit in een unieke kans voor Wallonië. Dat zegt Alain Gerlache in zijn column.

Als student in de Wijsbegeerte en Letteren in de jaren 70 ben ik een van de laatste Franstalige studenten die nog in Leuven les heb gevolgd. Toen ik daar aankwam was de splitsing van de twee instellingen een feit. De bouw van een nieuwe universiteit dicht bij Waver was aan de gang. De verhuis van de verschillende faculteiten was volop bezig. Het was de bedoeling dat de nieuwe vestiging niet alleen een studentencampus zou worden maar ook een echte stad die open voor iedereen moest zijn, modern en autoluw, een primeur in die tijd.

De storm over een van de hardste naoorlogse conflicten tussen de twee grote gemeenschappen van België was langzamerhand gaan liggen. Maar de wonde was heel diep in het zuiden van het land. De overgrote meerderheid van de Franstaligen geloofde toen nog in een unitair België.

Voor velen had federalisme ongeveer dezelfde negatieve connotatie als separatisme vandaag. Niemand begreep waarom Franstalige studenten uit een Belgische universiteit weg moesten.

De slogan “Walen Buiten” werd ervaren als een kaakslag en een vernedering. Dat ze op de koop toe weggejaagd werden uit een katholieke universiteit maakt de hele affaire des te meer onbegrijpelijk. De naam Louvain-La-Neuve voor de nieuwe stad toont aan dat de banden met het verleden niet helemaal konden gebroken worden.

Vandaag blijft “L’affaire de Louvain” nog steeds een trauma, althans voor degenen die weten waar het om gaat. De link met de tijdgeest van toen en de gebeurtenissen van mei '68 in Parijs die heel goed in het licht wordt gebracht in de Canvas-documentaire “De Slag om Leuven” wordt helemaal over het hoofd gezien. “Leuvens Vlaams” wordt nog steeds ervaren als een nederlaag en het begin van het ineenstorten van La Belgique de Papa waar nog velen heimwee naar hebben.

Een halve eeuw later is het toch nuttig om de hele zaak in perspectief te zien. Zo zouden de Walen tot de conclusie komen dat de bouw van een universiteit in Waals-Brabant die toen als provincie niet eens bestond, een godsgeschenk is geweest op alle vlakken: academisch, cultureel en economisch. Iedereen die langskomt is onder de indruk van de technologische bedrijven en startups die zich rond de universiteit hebben gevestigd. Andere factoren spelen mee maar vandaag is Waals-Brabant veruit de meest welvarende Waalse provincie, op hetzelfde niveau als Vlaanderen. Haast nergens in Europa zijn er meer inwoners met een diploma van het hoger onderwijs. Waals-Brabant drijft heel Wallonië naar boven. “Walen buiten” mondde dus uit in een unieke kans voor Wallonië en deze kans heeft ze kunnen grijpen.

Vandaag gaan meer en meer Waalse studenten naar Leuven om daar cursussen te volgen. Ze zijn daar van harte welkom. Net zoals de jonge Vlamingen in Louvain-La-Neuve.

Lees ook: