Wanneer je 24 uur op 24 met je collega's moet samenleven

4 september 2019
Iedereen heeft wel een collega die hij niet goed kan luchten. Iemand aan wie je je ergert, of erger: iemand wiens bloed je wel kan drinken. In het beste geval ga je na de werkuren naar huis, ventileer je wat tegen je gezinsleden, ga je wat sporten en is de frustratie zo weg. Maar wat als je niet naar huis kan? Wat als je job inhoudt dat je gedurende lange tijd met je collega's moet samen leven? Ward Bogaert vertelde het verhaal van een collegiale twist in Zuidpoolbasis Bellingshausen.

Lange tijd heel dicht bij elkaar leven en werken, dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dat bewijst het verhaal van Sergey Savitsky en Oleg Beloguzov. Zij werkten maandenlang samen op de wetenschappelijke basis Bellingshausen op Antarctica, ver weg van alles en iedereen. Maar op 9 oktober 2018 liep het helemaal fout. Savitsky stak een keukenmes in de borstkas van zijn collega. Beloguzov overleefde de aanval en Savitsky werd gearresteerd.

Zijn motief? Beloguzov had de onhebbelijke gewoonte om de plot van Savitskys romans te verklappen. Al is het waarschijnlijker dat de spoiler van Beloguzov maar de druppel was die de emmer deed overlopen. De plotse moordzucht van Savitsky is waarschijnlijk een emotionele instorting, veroorzaakt door maandenlange vereenzaming, isolatie, de kou en een opeenstapeling van kleine ergernissen.

Het is een bekend fenomeen, dat ook astronauten goed kennen. Die kunnen al helemaal niet even naar buiten om een luchtje te scheppen. En dus worden kandidaten om bij voorbeeld naar het ISS te gaan voor zes maanden heel zorgvuldig gescreend. Met simulaties van stressituaties waarbij men bekijkt hoe mensen reageren op de situatie, maar ook op elkaar. Hadden ze dat op Antarctica ook maar gedaan…

Radio 1 Select