Wanneer krijg je je oproepingsbrief voor een coronavaccin? En hoe ziet die brief eruit?

14 februari 2021
Vanaf maart krijgt iedereen die nog niet gevaccineerd is tegen het coronavirus een uitnodiging in de bus om zich te laten inenten in een vaccinatiecentrum. De uitnodigingen zullen ook via sms en e-mail verstuurd worden. VRT NWS zette enkele veelgestelde vragen (en antwoorden) op een rij.

1. Wanneer zal je deze uitnodiging krijgen?

Komende week gaan de grote vaccinatiecentra open. Op die 95 plaatsen, verspreid over Vlaanderen zal de brede bevolking de komende maanden ingeënt worden tegen het coronavirus. In Brussel komen er 10 vaccinatiecentra en in Wallonië komen er 54.

De eerste twee weken zullen de huisartsen en thuisverplegers die nog niet gevaccineerd zijn er hun spuitje kunnen krijgen. Als alles goed gaat, komt daarna stelselmatig de brede bevolking aan de beurt, te beginnen met de 65-plussers en de risicopatiënten. Wie wanneer aan de beurt komt, kan je nog eens checken in dit artikel van vrtnws.be

Als alles goed gaat - maar dat hangt af van de levering van de vaccins - zal iedereen tussen maart en juni uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Concreet zal je twee weken voordat je verwacht wordt in een vaccinatiecentrum een brief in de bus krijgen.

“Naast die brief zal je ook een e-mail en een sms krijgen met dezelfde boodschap”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat in Vlaanderen de vaccinaties regelt. In Wallonië en Brussel zal met eenzelfde systeem worden gewerkt. Waar het vaccinatiecentrum in jouw regio is, kan je nagaan in dit artikel van vrtnws.be

2. Wat staat er in de uitnodiging?

De brief bestaat uit drie bladzijden:

  • De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code én een link naar een website waar je je kan registreren: laatjevaccineren.be. Deze pagina moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum. Goed bijhouden dus.
  • Op de ommekant zal je het precieze tijdstip kunnen lezen waarop je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. Het gaat om twee data: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, een aantal weken later, afhankelijk van het gebruikte vaccin.
  • Op het laatste kantje staat praktische informatie over de vaccinatie zelf.
     

3. Wat moet je met de uitnodiging doen?

In de brief, mail en sms wordt gevraagd om je te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch laat weten of je al dan niet op die twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum. “Dat is belangrijk voor het vaccinatiecentrum, zodat zij weten hoeveel mensen zij mogen verwachten en zich daarop kunnen organiseren”, legt Joris Moonens uit.

Registreren zal je online kunnen door te surfen naar de website laatjevaccineren.be en daar je persoonlijke code in te vullen. (Voor de Franstaligen in Brussel en Wallonië wordt dat jemevaccine.be.) Om te voorkomen dat je die code van 33 tekens moet overtypen, kan je op de brief ook een QR-code scannen, waardoor je automatisch op een webpagina komt, waar je code al is ingevuld.

Wie een e-mail of sms krijgt (maar dat zal alleen gebeuren als je ziekenfonds die gegevens heeft) zal ook een link krijgen. Als je daarop klikt, zal je op een webpagina komen waar je persoonlijke code ook al is ingevuld.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ook aan de burgers gedacht die niet online zijn: op de papieren uitnodiging zal ook een telefoonnummer staan waar je naar kan bellen om je te registreren.

Wie naar dat nummer belt komt bij een callcenter terecht dat verbonden is aan je lokale vaccinatiecentrum. Daar zullen ze je verder kunnen helpen op basis van je naam en rijksregisternummer.

4. Wat als je niet op de afspraak kan zijn?

In de uitnodiging zullen dus twee tijdstippen staan waarop je verwacht wordt in het vaccinatiecentrum in je regio: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, twee weken later.

Maar wat als je op deze data niet kan? “Dan kan je een andere afspraak maken”, verzekert Joris Moonens. “Dat wordt ook uitgelegd in de brief en mail: via de link om je te registreren zal je een nieuwe afspraak kunnen maken. Wie geen internet heeft, zal dit ook telefonisch kunnen, via het nummer van het lokale callcenter dat vermeld staat in de uitnodiging.

Goed om te weten: deze week heeft de ministerraad beslist dat iedere werknemer betaald verlof moet krijgen om zich te laten vaccineren. Dat moet het gemakkelijker maken om je vrij te maken voor je vaccinatie.

5. Wat als je je niet wil laten vaccineren?

Iedereen die nog niet ingeënt is, zal dus de komende maanden uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt ook dat iedereen op deze uitnodiging zal ingaan. Om groepsimmuniteit te krijgen moet immers zo’n 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Maar het is dus niet verplicht om je te laten vaccineren: iedereen krijgt de vrije keuze. Al wijst woordvoerder Joris Moonens erop dat er maar weinig redenen zijn om je niet te laten vaccineren. Alleen een beperkt aantal mensen, met een allergie voor polyethyleenglycol of polysorbaat, laten zich beter niet vaccineren.

Wie zich niet willen laten vaccineren, wordt gevraagd om dat toch te laten weten. “De vaccinatie wordt sterk aangeraden, maar blijft vrijwillig. Wil je het echt niet? Dat is dan jouw keuze”, zegt Joris Moonens. “Maar geef dan andere mensen de kans om zich te laten vaccineren. Als je laat weten dat je het weigert, weten wij dat er een plaats vrij is in het vaccinatiecentrum om iemand anders uit te nodigen.”

Laten weten dat je geen vaccin wil, kan ook via de link uit de uitnodiging of via het telefoonnummer dat in de uitnodiging staat.

Beluister het gesprek met  Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: