Waren de vrouwelijke diakens vroeger gewijd of niet? Dat is de vraag

2 augustus 2016
Hoogdag bij de katholieken want paus Fransiscus benoemde vandaag een commissie die moet bestuderen of er voor de vrouw een rol als diaken mogelijk is.

Professor Kurt Martens:

"In 2003 heeft men al het verschil aangetoond tussen de vrouwelijke diakens van de 'vroege Kerk' (1ste eeuwen) en de diakens van nu. De huidige commissie wil echt onderzoeken wat het 'vrouwelijke diaconaat' vroeger allemaal inhield": hielpen de vrouwen enkel in de kerk of waren ze ook gewijd? Dat is een belangrijk verschil."

Beluister het volledige interview met Kurt Martens, professor Kerkelijk Recht aan de Catholic University of America in Washington: