Waren jouw kinderen zindelijk op het moment dat ze naar school gingen?

26 oktober 2016
In Vlaanderen sturen we kinderen al massaal naar de kleuterklas als ze 2,5 jaar oud zijn en dat is een goeie zaak voor de latere schoolresultaten. Maar die bengeltjes hebben ook nog veel zorg nodig. Soms te veel zorg.

Het grootste probleem voor kleuterjuffen en -meester: de kleuters worden steeds later zindelijk. En daar is ons kleuteronderwijs niet op voorbereid. Niet alle scholen hebben een slaapplek, en er is veel te weinig personeel om al die plassende kleuters goed op te vangen. Daarover zendt Pano vanavond een reportage uit op één.

In de reportage vat een juf het krachtig samen:

Als je tegenslag hebt, dan doet de kleuterleidster eigenlijk niet veel meer dan de kindjes wassen en verversen.

Oproep

  • Gezocht: jouw ervaringen met zindelijkheid in de kleuterklas
  • Waren jouw kinderen zindelijk op het moment dat ze naar school gingen?
  • Vind je dat het taak is van de kleuterjuf om de kleuters zindelijk te krijgen? Of ligt die verantwoordelijkheid bij de ouders?