Wat is beter voor je peuter: naar de crèche sturen of naar oma?

10 december 2019
Kinderen die naar een kinderopvang gaan, ontwikkelen zichzelf beter dan wanneer ze bij de grootouders zitten. Dat werd even geleden uitgewezen door een studie. Vooral kinderen die in armoede leven hebben baat bij een kinderopvang.

De studie werd negen jaar geleden uitgevoerd, maar voor de Warmste Week, in het thema van kinderarmoede, halen we het onderzoek graag van onder het stof. Bijna 5000 Engelse kinderen werden gevolgd, een deel van die kinderen werd opgevangen bij de grootouders overdag, de rest zat in de kinderopvang.

Kinderopvang van goede kwaliteit is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het is zelfs beter dan de opvang bij oma, indien die oma in zeer moeilijke omstandigheden moet leven”, vertelt Michel Vandenbroeck, docent Gezinswetenschappen aan de Universiteit van Gent in Nieuwe Feiten.

In de kinderopvang komen kinderen met veel andere kinderen in contact, waardoor de sociale ontwikkeling meer gestimuleerd wordt. Ze krijgen ook de kans om vanalles te doen, iets wat bij grootouders met zwakke financiële toestand iets moeilijker gaat.

Naar de kinderopvang gaan heeft dus veel positieve effecten voor alle kinderen, maar die zijn vooral zichtbaar bij kinderen die opgroeien in gezinnen die het erg moeilijk hebben.

Rijke gezinnen gebruiken de kinderopvang tweemaal zo vaak

Het probleem bij ons is dat er ongelijkheid is in het gebruik van de kinderopvang. Rijke gezinnen gebruiken kinderopvang tweemaal zo vaak dan arme gezinnen, en dat heeft te maken met beschikbaarheid en betaalbaarheid. “Hier zou de overheid een rol moeten spelen”, aldus Vandenbroeck.

In veel van onze steden hebben de arme wijken ook minder opvang dan de rijke wijken. Terwijl mensen die in armoede leven minder mobiel zijn en dus meer belang hebben aan een kinderopvang dicht bij huis.

In een samenleving waarin we willen dat iedereen actief is op de arbeidsmarkt moet je ook kinderopvang voorzien voor mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, anders zullen ze het ook niet worden

De Vlaamse overheid volgt volgens Vandenbroeck een paradoxale redenering. “We hebben een tekort aan kinderopvang, dus we willen prioriteit geven aan mensen die werken. Maar in een samenleving waarin we willen dat iedereen actief is op de arbeidsmarkt moet je ook kinderopvang voorzien voor mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, anders zullen ze het ook niet worden”.

Beluister het volledige gesprek:

Lees ook: