Wat is jouw ervaring met het aanvragen van een persoonsvolgend budget?

3 oktober 2017
Wim Casier heeft een zoon die autistisch én zwakbegaafd is, en daarom gespecialiseerde opvang nodig heeft. Die bestaat en kost 1.080 euro tot 1.260 euro per maand. Om dat te kunnen betalen diende Wim een aanvraag in om voor zijn zoon een persoonsvolgend budget te krijgen.

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee zorgbehoevenden zorg en ondersteuning kunnen inkopen binnen hun eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen voerde het systeem op 1 januari 2017 in.

Na ettelijke gesprekken en vergaderingen kreeg Wim het bericht dat hij over een persoonsvolgend budget voor zijn zoon kan beschikken … over twee à drie jaar, zonder terugwerkende kracht. En daar maakt Wim zich grote zorgen over.

Wim schreef een open brief aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Lees de brief hier: 

Wim Casier kwam erover vertellen in Hautekiet. Op dat gesprek kwamen talloze reacties. Veel mensen zijn kwaad en/of teleurgesteld en stellen zich ernstige vragen bij het PVB.

Wij leggen een aantal van de belangrijke zorgen over het PVB aan minister Vandeurzen.

Reageer

  • Wat is jouw ervaring met het aanvragen van een persoonsvolgend budget?
  • Ging dat vlot, of duurde de procedure erg lang?
  • Kon je na de goedkeuring meteen beschikken over het budget, of moest je net als Wim lang wachten?