Wat kan Aarhus ons leren over deradicalisering?

25 februari 2015

U weet dat de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte een van de keynote speakers was op de internationale top over extremisme eerder deze maand in Washington.

President Obama had ook Jacob Bundesgaard, de burgemeester van Aarhus uitgenodigd. Want Denemarken heeft - na België - proportioneel het grootste aantal Syriëstrijders. En Aarhus geldt internationaal als een modelstad inzake de aanpak en de reïnegratie van jihadisten.

Onze man in Kopenhagen ging op prospectie in Denemarkens tweede stad.