Wat kies jij voor je kinderen? Godsdienst, zedenleer, islam of... vrijstelling!

12 mei 2016
Wordt het geen tijd om onze levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs eens te herbekijken? Uit nieuw onderzoek blijkt dat het aantal leerlingen dat islam volgt met 40% is gestegen, maar... er zijn ook meer leerlingen die kiezen om niets te volgen.

Wist je dat het een optie was om geen godsdienst, zedenleer, islam of een ander levensbeschouwlijk vak te volgen? En is de stijging van islam op school een puur demografisch gegeven?

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck over de resultaten:

"Niemand kan u verplichten om een levensbeschouwlijk vak te volgen. Je kan ook een vrijstelling vragen. Dit geldt niet voor een katholieke school, daar kies je door de keuze voor de school ook voor de Rooms katholieke godsdienst. In andere netten kan je een vrijstelling vragen. Directeurs zijn echter niet happig om dit aan te beiden, want dan hebben ze een groep die gedurende twee uur in de week niets volgt en voor hen is niets voorzien. Hierdoor is het voor de ouders ook geen echte keuze. Want kiezen voor vrijstelling is kiezen om je kind 2 uur op de gang te zetten."

"Dat het percentage kinderen dat islam volgt met 40% is gestegen, toont aan dat we onze levenbeschouwelijke vakken moeten herbekijken. Ik ben nog nooit zoveel door media gecontacteerd, dus het is duidelijk dat het leeft. Ons onderwijssysteem gaat terug op een compromis in de jaren '50 tussen vrijzinningen en kathlolieken. Maar de samenleving is veranderd: meer diversiteit en meer geseculariseerd. We moeten dus nadenken over een alternatief systeem, nog meer netoverschrijdend gaan werken."