Wat met de kinderen?

13 januari 2016
Afgelopen jaar was er veel media-aandacht voor transgenders. Franky werd Kaat, Bruce werd Caitlyn Jenner, er kwam een tweede reeks van Amazon-serie Transparent (plaatje) ...
 
Ook op beleidsniveau beweegt een en ander. Veel instanties breiden de binaire keuzemogelijkheid m/v uit, de Vlaamse Ombudsdienst heeft een 'genderkamer' geopend, federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakte in haar begrotingsplan voor 2016 1,17 miljoen vrij voor psychologische begeleiding van transgenderpersonen,... 
 
Laten we dat toejuichen, want de transitie van man naar vrouw - of omgekeerd - is een heel ingrijpend gebeuren. Maar niet alleen voor de transgender zelf. Heel wat transgenders hebben kinderen. Hoe zou het hen vergaan? Bestaat er (professionele) hulpverlening voor kinderen van transouders?
 
'Voor jonge transgenders is de schoolomgeving vaak een obstakel. Er is gebrek aan informatie en kennis over het transgenderthema bij leerkrachten en schooldirecties. Bovendien is er de druk onder leerlingen om te voldoen aan de heersende gendernormen. Scholen worden zich dan ook pas bewust van het probleem wanneer een crisis plaatsvindt. Proactief informeren en sensibiliseren is cruciaal.'
 
Info over het Cavaria-vormingsaanbod voor scholen vindt u hier