"Wat is verdacht? De aanwezigheid van het abnormale en de afwezigheid van het normale."

19 september 2016
patrouille Operatie Homeland (#BEL10)
Reporter Mattias Tuyls is de hele dag op patrouille met de militairen van Operatie Homeland. Gewapend met lunchpakket en microfoon speurt hij de Brusselse straten af op zoek naar verdachte bewegingen.

Wat is een verdachte beweging of situatie? Luitenant Kevin blijft cryptisch: "De aanwezigheid van het abnormale, en de afwezigheid van het normale. Dat is voor mij verdacht.'

De militairen van Operatie Homeland zijn oorlogssoldaten, getraind voor missies in het buitenland. Dat ze nu in Brussel actief zijn, en niet in pakweg Afghanistan, geeft hen niet minder voldoening. Al is de belasting voor het privéleven bijna even groot.. Over het contact met de burgers hebben ze weinig te klagen. "Mensen beginnen soms spontaan de applaudisseren!"