Wat is volgens jou de erfenis van mei '68?

26 april 2018
Vijftig jaar geleden, in mei 1968, brak in Parijs een studentenprotest uit dat leidde tot een algemene staking en een revolutionaire sfeer in heel Frankrijk.

De opstand zou in heel Europa weerklank vinden, want over de landsgrenzen heen deelden veel mensen het ongenoegen over de politiek, de paternalistische betutteling, het sociaal onrecht en de oorlog in Vietnam.

In België was het al sinds januari 1968 onrustig: Vlaamse studenten en professoren streden met slogans als 'Leuven Vlaams' en 'Walen buiten' voor de taalkundige splitsing van de KU Leuven.

Mei '68 was een strijd voor politieke democratisering, culturele ontvoogding, persoonlijke vrijheid, inspraak en emancipatie.

Maar hoe succesvol was die strijd? Een van de studentenleiders destijd, Alain Geismar, zei in 2008 in The New York Times, dat mei '68 een geslaagd sociale revolutie was.

Volgens Marc Reynebeau mag je de impact van mei '68 niet onderschatten: "De beweging verplichtte de vermolmde structuren om zich te moderniseren en te democratiseren en bracht een nieuwe vitaliteit in onder meer de kunst en de media". 

Critici zeggen dan weer dat mei '68 de ondergang van fatsoen en respect betekende.

Reageer

  • Wat is volgens jou de erfenis van mei '68?
  • Was je erbij in mei '68? Hoe kijk je terug op de gebeurtenissen? Hoe groot is de impact nu nog denk je?
  • Of ben je te jong om mei '68 meegemaakt te hebben? Voel je op een of andere manier nu nog dat het een belangrijke historische gebeurtenis was?