"Wat we missen is een groot Europees project, een samenleving waarin je de ander waardeert en respecteert."

24 december 2016
Kardinaal Jozef De Kesel benadrukte op kerstdag in Touché het belang van respect en vrijheid. “We moeten elkaar blijven aanvaarden en deze samenleving verder uitbouwen. Als men zich begeeft op het pad van wij versus zij en dus in een oorlogsdynamiek of wraakdynamiek zit, dan gaat het escaleren.”

“Het grote gevaar in onze samenleving is dat groepen mensen de indruk krijgen dat ze niet meetellen en er niet naar hen geluisterd wordt. Dat gevoel zou zware en gevaarlijke gevolgen kunnen hebben.” Daarmee reageert De Kesel op de terroristische aanslagen zoals afgelopen week in Berlijn, maar evengoed op de verkiezing van Trump tot president van Amerika. “Ik denk niet dat deze kiezers op hem gestemd hebben voor zijn kwaliteiten, maar omdat men op niemand anders meer wilde stemmen. Dat moeten de politieke verantwoordelijken ernstig nemen. Het probleem stelt zich niet alleen in de Verenigde Staten, het wordt een wereldprobleem. De politiek kan er iets aan veranderen door te luisteren naar deze groepen en het niet onmiddellijk af te doen als niet ter zake, als populistisch. Maar ik weet dat het moeilijk is, ik heb kerkelijk ook heel grote verantwoordelijkheden. Ik ben de laatste om politici de les te spellen”.

Het liefst zou hij een samenleving willen zien waarin zowel respect voor vrijheid als broederlijkheid in te vinden is. “Het is moeilijk om dat in de praktijk om te zetten, maar het is de moeite waard. Ik ben grote voorstander van Europa, maar Europa mist een project, iets waar we naartoe willen. Een visie die toont dat we willen bouwen aan een samenleving waarin men de ander niet alleen verdraagt, maar waarin men de ander ook waardeert. De kerk wil daaraan meewerken, als bewustmaking.”